Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nadwaga u młodzieży oraz szkoły sportowe tematem posiedzenia sejmowych komisji

Nadwaga u młodzieży oraz szkoły sportowe tematem posiedzenia sejmowych komisji fotolia.pl

10 maja b.r. odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ministerstw, posłowie oraz przedstawiciele PZPN. Głównym procedowanym tematem była strategia planów poprawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w kontekście pandemii, a także powiększającej się skali wad fizycznych oraz zwiększającej się nadwagi i otyłości.

Minister Anna Krupka (Ministerstwo Sportu i Turystyki) na wstępie wyjaśniła, że obowiązujący system oświaty obejmuje także szkoły sportowe oraz szkoły mistrzostwa sportowego – pozostają one w wyłącznym władztwie ministra ds. edukacji, który sprawuje nad nimi bezpośredni nadzór i prowadzi ich rejestr. Minister słusznie zauważyła, że nadwaga oraz otyłość są problemami ogólnoświatowymi. Jako współczesne choroby cywilizacyjne wzięły się z nowego sposobu funkcjonowania społeczeństw. Należy więc zmieniać konsekwentnie postawy. Z ramienia Ministerstwa przebadano ponad pół miliona młodzieży, wprowadzono działania oparte o projekty aktywizacyjne: zajęcia sportowe dla uczniów, wakacje plus, sport dla wszystkich oraz sport dla osób niepełnosprawnych, które mają w sposób doraźny służyć poprawie sprawności fizycznej.

Minister Waldemar Kraska wspomniał, że Ministerstwo Zdrowia promuje działania w kierunku zapobiegania nadwadze i otyłości. Jednym z programów propagowanych przez Ministerstwo jest Zdrowy Styl Życia Dzieci i Młodzieży, dedykowany dzieciom w żłobkach i przedszkolach. Wprowadzono warsztaty plastyczne o zdrowym stylu życia, kulinarne, dietetyczne oraz psychologiczne skierowane do rodziców. Wszystko po to, aby zdrowe postawy oraz nawyki kształtować od najmłodszych lat. Funkcjonuje również Centrum Dietetyczne Online – bezpłatna poradnia dietetyczna, gdzie można otrzymać konsultację dotyczącą diety. Minister wskazał, że cukrzyca, nadciśnienie, astma nie są bezwzględnymi przeciwwskazaniami do uprawiania sportu, należy tworzyć programy sportowe przeznaczone specjalnie dla tych grup pacjentów.

Przewodniczący Bogusław Wątor zaznaczył, że pieniądze lepiej wydawać na profilaktykę, niż na leczenie. Padła konkretna propozycja uatrakcyjnienia zajęć wychowania fizycznego, to znaczy przydzielanie uczniów do konkretnych dziedzin sportowych na podstawie testów sprawnościowych sprawdzających ich sportowe predyspozycje.

Minister Dariusz Piontkowski mówił zaś, że warto pamiętać o tym, że szkoła pomaga rodzicom wychować dzieci, natomiast nie zrobi tego za nich. Nawyki takie, jak sposób spędzania wolnego czasu, kształtują się w rodzinach, we wczesnym dzieciństwie. Z roku na rok narasta problem zwiększającej się liczby zwolnień z lekcji wychowania fizycznego, które często wystawiają nieświadomi konsekwencji rodzice. Minister przypomniał również, że ocena z lekcji wychowania fizycznego nie ma na celu oceniania ucznia względem rówieśników, lecz względem postępów osobistych. Istotnym faktem jest to, że na wczesnym etapie edukacji rodzice chętnie posyłają dzieci do szkół sportowych oraz na zajęcia sportowe, natomiast później kładzie się nacisk na naukę, zapominając o ruchu, co ma przełożenie na liczne choroby.

Głos zabrał również Marek Łukiewski – zastępca sekretarza PZPN. Wskazał, że zauważono w klubach sportowych, że dzieci są coraz słabsze ruchowo. Wobec tego należy edukować przede wszystkim nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, bądź powierzyć wuefistom zajęcia z najmłodszymi.  

Podczas dyskusji często wybrzmiewał temat szkół mistrzostwa sportowego oraz szkół sportowych. Małe obłożenie placówek może wynikać z niskiego poziomu edukacji. Ponadto duży procent uczniów placówek sportowych nie bierze udziału w zawodach sportowych, co mija się z celem ich działania. Należałoby zbadać efektywność tego systemu i poddać go weryfikacji.

Czw., 12 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka