Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Poselski projekt zwiększenia uprawnień organów prowadzących szkoły

Poselski projekt zwiększenia uprawnień organów prowadzących szkoły fotolia.pl

Do Sejmu został wniesiony projekt nowelizacji Prawa oświatowego, który zakłada zwiększenie uprawnień organów prowadzących szkoły w obszarze zarządzania placówkami jak również ich organizacji.

W projekcie przewidziane zostały następujące zmiany:

  • w skład komisji konkursowej na dyrektora szkoły wejdzie: trzech przedstawicieli organu prowadzącego, po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców, jeden przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,
  • jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko wskazanemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej oraz opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  • ustalenie planu sieci szkół powinno być poprzedzone wyłącznie przedstawieniem przez kuratora oświaty opinii w tym przedmiocie, rada gminy nie powinna być przedmiotową opinią związana,
  • arkusz organizacji szkoły i przedszkola powinien być zatwierdzany przez organ prowadzący bez konieczności zasięgania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  • zaproponowano, aby struktura organizacyjna szkoły podstawowej mogła obejmować klasy I-VIII albo część klas szkoły podstawowej, a mianowicie klasy I-III, klasy I-IV, klasy IV-VIII albo klasy VII i VIII. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, będą mogłyby być tworzone szkoły podstawowe filialne obejmujące strukturą organizacyjną także klasy IV-VIII albo VII- VIII, a nie tak jak jest obecnie jedynie klasy I-III albo klasy I-IV.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, jego wejście w życie usprawni organizację kształcenia oraz funkcjonowania szkół co będzie miało pozytywne skutki społeczne.

Z projektem można zapoznać się tutaj.

Warto w tym miejscu także przypomnieć, że projekt w zakresie przywrócenia właściwej równowagi kompetencyjnej pomiędzy organem prowadzącym a organem nadzoru pedagogicznego przygotował także Związek Powiatów Polskich. Pisaliśmy o tym już tutaj.

Pt., 30 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka