Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Młodzież z głosem doradczym w gminach i powiatach

Młodzież z głosem doradczym w gminach i powiatach fotolia.pl

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa. Nowelizacja ta wprowadza ramy funkcjonowania młodzieżowych rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Młodzież zyska większy wpływ na życie wspólnot lokalnych.

Dotychczasowe przepisy jedynie szczątkowo regulowały funkcjonowanie młodzieżowych rad na poziomie samorządu gminnego. Całkowicie pomijały możliwość powołania tego typu organów przy samorządzie powiatowym czy wojewódzkim.

Uproszczone zostaną zasady powoływania młodzieżowych rad na wszystkich szczeblach samorządu: rady będą mogły być tworzone z inicjatywy organu wykonawczego, 1/5 ustawowego składu organu stanowiącego oraz środowisk młodzieżowych (w tym samorządów uczniowskich i samorządów studenckich). Wniosek w sprawie powołania rad będzie musiał zostać rozpatrzony w ciągu 3 miesięcy od daty jego złożenia. Rozwiązanie to zapobiegnie blokowaniu inicjatyw dotyczących powoływania młodzieżowych rad poprzez ciągłe niepoddawanie ich pod głosowanie.

Młodzieżowe rady zyskają nowe kompetencje: prawo wnioskowania o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez organ stanowiący samorządu, prawo opiniowania projektów uchwał dotyczących młodych mieszkańców, prawo udziału w tworzeniu i monitorowaniu samorządowych i rządowych strategii polityki wobec młodzieży oraz prawo inicjowania własnych działań na rzecz młodzieży.

Młodzieżowym radom i sejmikom zostanie zagwarantowane wsparcie ze strony urzędów odpowiednich samorządów, które będą zobowiązane do pokrywania kosztów działań młodzieżowego ciała doradczego, a także zwrotu wydatków poniesionych przez radnego reprezentującego radę.

Źródło: www.gov.pl 

Śr., 2 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek