Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane w wykazie prac legislacyjnych rządu

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane w wykazie prac legislacyjnych rządu fotolia.pl

Rada Ministrów zajmie się nowelizacją ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Wśród proponowanych zmian jest wprowadzenie elektronicznego dziennika budowy, możliwość prowadzenia w postaci elektronicznej książki obiektu budowlanego i wprowadzenie przepisów regulujących funkcjonowanie portalu e-Budownictwo.

Najważniejsze proponowane zmiany:

  • umożliwienie prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej;
  • możliwość prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej;
  • wprowadzenie przepisów regulujących funkcjonowanie portalu e-Budownictwo;
  • zapewnienie prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej poprzez system teleinformatyczny;
  • zmiany w zakresie przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane oraz trybu pracy organów samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa m.in. wprowadzenie norm prawnych dopuszczających przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia budowlane w sposób bardziej elastyczny – tj. w terminach ustalanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego;
  • organizację okręgowych zjazdów izb samorządu zawodowego;
  • umożliwienie pracy w trybie zdalnym krajowym i okręgowym sądom dyscyplinarnym izb samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa;
  • zagwarantowanie stronom i uczestnikom postępowania członkom samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, prawa dostępu do zapoznania się z aktami sprawy także za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Planowany termin przyjęcia projektowanych przepisów przez rząd to III kwartał 2021 r.

Źródło: MRPiT

Czw., 1 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska