Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

50 km/h i kurs reedukacyjny po nowemu

50 km/h i kurs reedukacyjny po nowemu fotolia.pl

Na poniedziałkowym posiedzeniu połączonych sejmowych Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw. Posłowie rozważali proponowaną przez resort cyfryzacji nową datę wejścia w życie CEPIK 2.0. Finalnie propozycję zaaprobowano.

Rozwiązanie problemu

Poza przesunięciem terminu CEPIK 2.0,  posłowie przyjęli zmianę w zakresie brzmienia przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Zmiana ma wyeliminować lukę prawną pozwalającą osobom popełniającym m.in. naruszenie polegające na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, na omijanie przepisów o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, przez nieokazanie tego dokumentu podczas kontroli drogowej.

Nowelizacja zakłada zastąpienie przepisu dotyczącego informacji o zatrzymaniu prawa jazdy jako podstawy do wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy, przepisem dotyczącym informacji o popełnionym naruszeniu, jako podstawy do wydania tej decyzji. Spowoduje to, że podstawą do wszczęcia postępowania o zatrzymaniu prawa jazdy będzie wyłącznie fakt popełnienia naruszenia – bez względu na to, czy dojdzie do zatrzymania prawa jazdy na drodze przez Policję, co uniemożliwi unikanie zatrzymania prawa jazdy przez kierowców, którzy nie okażą dokumentu prawa jazdy podczas kontroli na drodze.

Kurs reedukacyjny na podstawie wyroku

Przyjęto również zmianę dot. wyeliminowania luki prawnej - zgodnie z przepisem art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami, starosta jest obowiązany skierować osobę, która kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, na odpowiedni kurs reedukacyjny. Zgodnie z przepisem art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o kierujących pojazdami, starosta ma obowiązek dokonać tego na podstawie informacji uzyskanej od administratora centralnej ewidencji kierowców. Centralna ewidencja kierowców nie gromadzi obecnie takich danych. Będzie je gromadzić po wejściu przepisów wprowadzających CEPIK 2.0.

W obecnym stanie prawnym informacja o kierowaniu pojazdami pod wpływem alkoholu wpływa bezpośrednio do starosty od sądu w postaci odpisu wyroku, a więc starosta mimo, że taką informację posiada, nie może wydać decyzji o skierowaniu kierowcy na odpowiedni kurs reedukacyjny. Z tego powodu w projektowanym art. 135a ustawy o kierujących pojazdami dodano, że do czasu uruchomienia CEPIK 2.0 starosta wydaje decyzję, o której mowa w art. 99 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, na podstawie odpisu wyroku przesłanego przez sąd w trybie art. 182 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy.

Czw., 17 Lst. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka