Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Prawo łowieckie po nowemu. ZPP zbiera uwagi

Prawo łowieckie po nowemu. ZPP zbiera uwagi fotolia.pl

Klub Kukiz15 skierował do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Istotną zmianą jaką wprowadza niniejszy projekt jest bez wątpienia zmiana podmiotów, które będą mogły dzierżawić obwody łowieckie oraz trybu udzielania dzierżawy.

Obecnie dzierżawcami mogą być koła łowieckie, a wyjątkowo, gdy żadne z kół nie jest zainteresowane dzierżawą – Polski Związek Łowiecki.

W projekcie ustawy proponuje się, aby dzierżawić obwody łowieckie mogły oprócz kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego również stowarzyszenia myśliwych niezrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim. Stowarzyszenie będzie mogło dzierżawić obwód łowiecki, jeżeli co najmniej połowa jego członków zamieszkuje teren powiatu, w którego okręgu znajduje się większość obwodu łowieckiego, który ma zostać wydzierżawiony, jeżeli członkowie stowarzyszenia złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody oraz gdy jego członkowie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej w zakresie czynności związanych z gospodarką łowiecką i polowaniami.

Wprowadzenie elementu konkurencyjności podczas wydzierżawiania obszarów łowieckich przyczyni się do poprawy efektywności działań dzierżawców i zarządców, wpłynie na ich aktywność i stopień zaangażowania w działalność łowiecką.

Jedną z istotniejszych zmian jakie zostaną wprowadzone powyższą nowelizacją jest wprowadzenie trybu przetargowego na dzierżawienie obwodów łowieckich. Na wojewodę projektowana ustawa nakłada obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości wykazu obwodów łowieckich przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Podmiotem odpowiedzialnym za zorganizowanie przetargu jest w ramach obwodu łowieckiego leśnego - dyrektor właściwej terytorialnie regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, w ramach obwodów łowieckich polnych - właściwy terytorialnie wojewoda, natomiast w ramach obwodów łowieckich znajdujących się na terenie więcej niż jednego województwa - wojewoda na terenie, którego znajduje się największa część obwodu łowieckiego.

Projekt zakłada powstanie Państwowego Funduszu Odszkodowawczego, którego dysponentem będzie wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkód. Zadaniem Funduszu będzie gromadzenie środków pieniężnych, które będą następnie przeznaczane na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie, daniele i sarny. Środki zgromadzone w Funduszu będą pochodziły z rocznych składek wnoszonych przez: dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, Polski Związek Łowiecki oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, darowizn i zapisów oraz innych dochodów uzyskanych na rzecz Funduszu.

Projekt nakłada obowiązek rozliczenia otrzymanego przez wydzierżawiającego czynszu dzierżawnego pomiędzy nadleśnictwami oraz funduszami sołeckimi, a nie jak do tej pory gminami. W przypadku, gdy w danej gminie nie został wyodrębniony fundusz sołecki, czynsz dzierżawny przekazywany będzie do budżetu powiatu właściwego ze względu na położenie obwodu łowieckiego. Skierowanie środków finansowych pochodzących z czynszu dzierżawnego bezpośrednio do sołectw i przeznaczenie ich na inwestycje związane z poprawą warunków życia mieszkańców stanowić będzie pewnego rodzaju rekompensatę za przechodzenie, przejazd oraz prowadzenie polowania na gruntach będących własnością mieszkańców sołectw.

Kolejnym istotnym rozwiązaniem, które wprowadza niniejszy projekt ustawy są nowe zasady szacowania szkód łowieckich. Właściciel, który doznał szkody w uprawach lub w płodach rolnych powinien zgłosić to zdarzenie do wojewody bezpośrednio, bądź za pośrednictwem właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Następnym krokiem jest przeprowadzenie oględzin, a także określenie wysokości odszkodowania. Czynności związanych z oględzinami poniesionych strat dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego wspólnie z właścicielem lub posiadaczem gruntów rolnych. Oględziny zgłoszonych szkód powinny się odbyć nie później niż w terminie 3 dni od dnia, w którym złożone zostało zawiadomienie.

Projekt dostępny jest TUTAJ.  Związek Powiatów Polskich zbiera uwagi do projektu, które należy zgłaszać na załączonym formularzu do do 17 listopada br. do godz. 12.00 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
Pobierz ten plik (FORMULARZ_ZGLASZANIA_UWAG_ZPP_Prawo_lowieckie.rtf)Formularz do zgłaszania uwag72 kB
Śr., 9 Lst. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk