Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zakaz propagowania idei politycznych w szkołach - odniesienie do projektu

Zakaz propagowania idei politycznych w szkołach - odniesienie do projektu fotolia.pl

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczący wprowadzenia do ustawy zakazu rozpowszechniania w szkołach i placówkach czasopism, w tym czasopism edukacyjnych, które ze względu na treść mogłyby służyć propagowaniu idei o charakterze politycznym został skierowany do I czytania w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (druk 703).

Szczegółowo o projekcie pisaliśmy już TUTAJ.

Odnosząc się do merytorycznych rozwiązań zaproponowanych w projekcie, należy zwrócić uwagę na aspekt praktycznego zastosowania projektowanych zapisów, gdyż może być on utrudniony.

Projektodawcy zakładają, że zakaz działania w szkole lub placówce partii i organizacji politycznych będzie obejmował zakaz rozpowszechniania w tych miejscach czasopism, w tym czasopism edukacyjnych, które ze względu na treść w nich zawartą mogłyby służyć propagowaniu idei o charakterze politycznym.

Użyty w tym przepisie zwrot „propagowanie idei o charakterze politycznym” może przysporzyć trudności interpretacyjnych, szczególnie w kontekście dokonywania prze upoważniony organ, kontroli takich czasopism. Mogą pojawić się wątpliwości jak należy rozumieć termin „idee o charakterze politycznym” i jak klasyfikować czasopisma w kontekście tego wymogu.

Ponad to jak wskazuje się w doktrynie dyspozycja przepisu art. 56 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (w której wprowadzono zakaz działania w szkole i placówce partii i organizacji politycznych) nie dotyczy tylko stałej aktywności wymienionych tam podmiotów na terenie szkoły i placówki ale obejmuje także każdą formę społecznej aktywności, informowania, propagowania idei, którą dana organizacja podejmuje w stosunku do uczniów. Jako przejaw „działania w szkole oraz placówce” należy zatem postrzegać np. organizowanie pogadanek, spotkań, szkoleń czy rozdawanie ulotek (M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, wyd. VI, LEX).

Organem sprawującym nadzór nad przestrzeganiem projektowanego zakazu będzie kurator oświaty. Wyrazić należy obawę, czy nadzór pedagogiczny będzie w stanie wykonać to zadanie. Będzie się ono wiązało bowiem z koniecznością szczegółowej analizy każdego z czasopism i podjęciem decyzji czy wypełnia ono znamiona zakazane projektowanym przepisem.

Czw., 21 Lp. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka