Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wyłączenie społeczne i zwalczanie ubóstwa - zmiana wytycznych

Wyłączenie społeczne i zwalczanie ubóstwa - zmiana wytycznych fotolia.pl

Trwają konsultacje zmian Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Większość propozycji zmian ma charakter dostosowując-redakcyjny. Ze zmian merytorycznych dotycząc one:

  • rezygnacji z obowiązkowego zastosowania przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmian w sposobie pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej;
  • doprecyzowania definicji związanych z usługami społecznymi i usługami świadczonymi w środowisku lokalnym, zmiany demarkacji pomiędzy usługami społecznymi a zdrowotnymi, wprowadzenia minimalnych wymogów związanych ze świadczeniem poszczególnych rodzajów usług społecznych;
  • doszczegółowienia grup docelowych możliwych do wsparcia w ramach dotacji na utworzenie miejsc pracy, dookreślenia głównych obszarów koncentracji działań ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz wprowadzenia definicji wskaźników efektywnościowych ośrodków.

Uwagi można zgłaszać do 25 lipca br. projekt wytycznych oraz formularz zgłaszania uwga można znaleźć TUTAJ.

Czw., 14 Lp. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel