Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Koniec godzin karcianych - jest projekt!

Koniec godzin karcianych - jest projekt! fotolia.pl

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela. Przedmiotem nowelizacji ma być między innymi zapowiedziana w exposé Premier Beaty Szydło, likwidacja tzw. „godzin karcianych”.

Czego dotyczy zmiana?

Jak wskazano w uzasadnieniu, celem zmiany jest racjonalizacja czasu pracy nauczycieli i dostosowanie go do realnych potrzeb uczniów konkretnej szkoły, jak również odbiurokratyzowanie pracy nauczycieli. Projektodawcy stwierdzili, że nałożenie na wszystkich nauczycieli prowadzenia zajęć odpowiednio w wymiarze 2 lub 1 godziny okazało się nieracjonalne z punktu widzenia organizacji pracy szkoły oraz mogło generować poczucie niesprawiedliwości wśród nauczycieli ze względu na rozgraniczenie liczby zajęć. Dlatego też postanowiono o likwidacji obowiązku prowadzenia zajęć w ramach „godzin karcianych” w dotychczasowej formule. Zmiana ta nie wyklucza możliwości prowadzenia np. zajęć związanych z potrzebami uczniów i rozwijających ich zainteresowania w ramach 40- godzinnego czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, stosownie do ustaleń podjętych w danej szkole.

Pozostałe nowości

Likwidacja „godzin karcianych” nie jest jedyną zmianą, jaką wprowadza przedmiotowy projekt. Projektodawcy uregulowali również kwestie dotyczące postępowania dyscyplinarnego nauczycieli. Wprowadzono do ustawy m.in.: zasady powoływania członków komisji, składów i właściwości komisji, zasad odwoływania się od rozstrzygnięć w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a także określeniu możliwości i zasad zaskarżenia postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania wyjaśniającego. Uregulowano ogólne zasady obsługi komisji dyscyplinarnych, doprecyzowano przepisy dot. przedawnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie do Karty Nauczyciela zapisów uniemożliwiających osobom skazanym za przestępstwo popełnione umyślnie lub przeciwko którym toczy się postępowanie karne w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie, podjęcie pracy w zawodzie nauczyciela także w ww. przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz szkołach i przedszkolach, szkołach i placówkach niepublicznych, bez względu na wymiar zatrudnienia.

Źródło: RCL

Czw., 14 St. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka