Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowelizacja w sprawie formularza zgłoszenia budowy lub przebudowy

Nowelizacja w sprawie formularza zgłoszenia budowy lub przebudowy fotolia.pl

4 grudnia br. weszło w życie rozporządzenie z 5 listopada br. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. poz. 1961) wprowadzające nowy formularz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Jak wskazano w uzasadnieniu, konieczność nowelizacji rozporządzenia pojawiła się wraz z uchwaleniem przez sejm ustawy z dnia 24 lipca br. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1265).

Wg ww. ustawy, roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków wymagają pozwolenia na budowę, a na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymagają dokonania zgłoszenia. Do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W związku z powyższym, należało dostosować załącznik nr 4 do rozporządzenia - Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-4) do obowiązującego stanu prawnego.

Źródło: RCL

Czw., 3 Gr. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka