Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej już obowiązują. Gminy też poprowadzą kluby samopomocy

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej już obowiązują. Gminy też poprowadzą kluby samopomocy fotolia.pl

5 października br. weszła w życie nowelizacja przepisów o pomocy społecznej w zakresie m.in. środowiskowych domów i klubów samopomocy.

Nowe regulacje wychodzą naprzeciw postulatom środowiskowych domów samopomocy. Celem nowelizacji jest bowiem uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów. Ustawa m.in. umożliwia prowadzenie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez gminy, a nie tylko powiaty. Dotychczas wiele osób nie mogło korzystać z oferty klubów prowadzonych przez powiaty z uwagi na odległość.

Dzięki nowelizacji mniej osób będzie musiało płacić za korzystanie z ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Miesięczna odpłatność pozostanie na poziomie 5 proc. dochodu, ale dochód na osobę zostanie podniesiony z 250 do 300 proc. kryterium. Ustawa ujednolica także kwotę dotacji na jednego uczestnika takiego ośrodka wsparcia w poszczególnych województwach. Wojewoda corocznie będzie ustalać średnią wojewódzką miesięczną kwotę dotacji dla środowiskowych domów samopomocy w wysokości nie niższej niż 250 proc. kryterium dochodowego, a dla klubów samopomocy minimum 80 proc. Powiązanie minimalnej kwoty dotacji z kryterium dochodowym umożliwi jej wzrost wraz z weryfikacją tego kryterium.

Ponadto nowelizacja upoważnia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do wydania rozporządzenia określającego standardy wsparcia udzielanego w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych i ogrzewalniach, kwalifikacje pracowników i standard obiektów, w których udzielana jest pomoc bezdomnym. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach (np. klęski żywiołowej czy silnych mrozów) do noclegowni i schronisk dla bezdomnych będą mogły być przyjmowane osoby pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

Ustawa wprowadza także zmiany dotyczące superwizji pracy socjalnej, mającej pomóc pracownikom socjalnym, jako osobom wykonującym pracę obciążającą psychicznie, w przezwyciężaniu efektów wypalenia zawodowego. Określa m.in. programy szkoleń dla superwizorów, kształcenia, doskonalenia zawodowego oraz zasady uzyskiwania certyfikatów. Nowelizacja przewiduje jeszcze, że rodzinne wywiady środowiskowe i pracę socjalną w terenie będzie mogło wykonywać wspólnie dwóch pracowników socjalnych. Dodatkowo kierownik ośrodka pomocy społecznej będzie mógł wystąpić z wnioskiem o pomoc policji, która będzie miała obowiązek ją zapewnić. Ma to poprawić bezpieczeństwo pracowników socjalnych.

Uwaga! Jak już podaliśmy nowelizacja wchodzi w życie 5 października 2015 r., ale z pewnymi wyjątkami. Otóż regulacje dotyczące dotacji dla środowiskowych domów i klubów samopomocy będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Natomiast za rok, 5 września 2016 r. wejdą w życie przepisy regulujące wsparcie udzielane w noclegowniach i schroniskach dla osób bezdomnych.

Źródło: Sejm RP

Pt., 9 Prn. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska