Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Lepsze wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Lepsze wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych fotolia.pl

0,4 pkt. proc. – o tyle w porównaniu do 2013 r. wzrósł wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16 i więcej lat. Tym samym osiągnął wartość 14,8% nienotowaną od 2002 r.

Sejmowa Komisji Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzyła informację Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu z 1 sierpnia 1997 r. „Karta Praw Osób Niepełnosprawnych”. Posiedzenie odbyło się 5 sierpnia.

Informację przedstawił Jarosław Duda, sekretarz stanu w ministerstwie pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Z podanych przez niego informacji wynika, że w 2014 r. w Polsce było 3.272.000 osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej, w tym 1.162.000 w wieku 65 lat i więcej.

- Prawie 2 mln. osób niepełnosprawnych były w wieku produkcyjnym, z czego 33 % z lekkim stopniem niepełnosprawności – wyliczał minister Duda.

W sferze praw osób niepełnosprawnych ważne działania podjęto w zakresie ochrony zdrowia. Były to świadczenia dla osób niepełnosprawnych, sprzęt i aparatura medyczna. – Zwrócono uwagę na potrzeby kobiet niepełnosprawnych, które poruszają się na wózkach, w zakresie badań ginekologicznych i mammograficznych– informował minister.

Nastąpiły także istotne zmiany w zakresie rehabilitacji społecznej. Podwyższono bowiem dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. Do 30 % (z 27%) przeciętnego wynagrodzenia została zwiększona kwota tego wsparcia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności dla osób w wieku do 24 lat. O 2 % wzrosło dofinansowanie dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W 2015 r. podwyższono także dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych do likwidacji barier funkcjonalnych z 80% do 95% kosztów przedsięwzięcia.

W zakresie edukacji zwiększono skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach, w tym na wyższych uczelniach. Minister zadowolony był także ze skutecznego funkcjonowania programu PFRON Student. Dzięki niemu coraz więcej osób niepełnosprawnych odejmuje naukę w szkołach wyższych. Prawie 28 400 osób niepełnosprawnych w 2014 r. uczyło się na wyższych uczelniach, w tym na studiach doktoranckich.

W obszarze rynku pracy dokonano zmian w udzielaniu pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, w tym dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Minister przytoczył również dane statystyczne. W ujęciu średniorocznym dla osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 0,4 pkt. proc. w porównaniu do roku 2013 i tym samym osiągnął wartość 14,8% nienotowaną od roku 2002. Stopa bezrobocia natomiast – po latach systematycznego wzrostu – zanotowała spektakularny spadek o 2,1 pkt. proc. i wyniosła 14,8. Przy spadku bezrobocia i wzroście zatrudnienia współczynnik aktywności zawodowej wzrósł o 0,1 pkt. proc. w stosunku do roku 2013 i tym samym powrócił do wartości z roku 2012, która wynosiła 17,4 i była efektem systematycznego wzrostu wskaźnika, obserwowanym od 2004.

- Wskaźniki były wynikiem koniunktury a nie dofinansowania – wyjaśniał Jarosław Duda.

Działaniami podjętymi w 2014 r. w zakresie infrastruktury była likwidacja barier funkcjonalnych. Zwiększył się również dostęp do obiektów kultury dla niepełnosprawnych. Podjęto kompleksowe zmiany w zakresie instytucji ubezwłasnowolnienia i zdolności do zawierania małżeństw przez osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Czw., 13 Sp. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska