Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Język pomocniczy w powiecie

Język pomocniczy w powiecie fotolia.pl

Językiem mniejszości narodowych, etnicznych i regionalnych będzie można posługiwać się już nie tylko w gminie.
Tak wynika z projektu ustawy zmieniającej ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektóre inne ustawy przygotowanego przez grupę posłów niezrzeszonych, PO, RP i SLD.

Jak wynika z uzasadnienia, projektowana regulacja obejmuje zmiany wynikające z zaleceń organizacji międzynarodowych (Rady Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) i krajowych (Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Najwyższej Izby Kontroli i Ministerstwa Sprawiedliwości). Zmiany wynikające z zaleceń Rady obejmują rozszerzenia na powiaty możliwości wprowadzenia języków pomocniczych (obecnie językami pomocniczymi można się posługiwać jedynie przed organami gminy). - Podobne zalecenia zostały skierowane przez Wysokiego Komisarza do spraw Mniejszości Narodowych OBWE jako rekomendacje przekazane po jego wizycie w Polsce w dniach 21-23 listopada  2011 r. – czytamy w uzasadnieniu.

Dzięki temu zwiększy się możliwość załatwiania spraw urzędowych przez mieszkańców a organy samorządowe (czyli gminy i powiaty) będą mogły wystawiać zaświadczenia w języku pomocniczym, a także używać dwujęzycznego papieru firmowego. Ponadto będą mogły zwracać się do organizacji mniejszości narodowych i etnicznych z pismami dwujęzycznymi.

Język pomocniczy będzie może być używany jedynie w gminach lub powiatach, które zostały wpisane do Urzędowego Rejestru Gmin i Powiatów, w których używany jest język pomocniczy. Natomiast prawo do używania języka pomocniczego dopuszczonego na obszarze gmin lub powiatów wpisanych do Urzędowego Rejestru przysługiwać ma obywatelom innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Pracownicy samorządowi znający język pomocniczy będą mogli z tego tytułu otrzymywać dodatek.

Koszty związane z wprowadzeniem i używaniem na obszarze powiatu języka pomocniczego mają być pokrywane z budżetu powiatu.

Pt., 19 Czrw. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska