Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Projekt prezydencki - kolejna odsłona

Projekt prezydencki - kolejna odsłona fotolia.pl
W dniu 19 lutego odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw. Przewodnicząca Halina Rozpondek zapowiedziała przyspieszenie prac nad projektem. Prace nad projektem podzielono na 3 obszary, zgodnie z zapisami samej ustawy tj. sprawy obywatelskie, współpraca w ramach samorządów i zmiany w innych ustawach. Posiedzenie rozpoczęto od analizy przepisów w ramach pierwszego jej zakresu.
 
Przedstawiciele Biura Legislacyjnego Sejmu omawiając początkowe artykuły 1-3 projektu, zauważyli przyjęcie przez projektodawcą ich zdaniem nie prawidłowych założeń legislacyjnych. Uznali oni, że wspomniane przepisy stanowią jedynie cele, brak zaś w nich wyraźniej normy prawnej, tym samym stając na stanowisku usunięcia lub przeniesienie wspomnianych przepisów do preambuły ustawy. Zdanie to częściowo w postaci możliwości przeredagowania zapisów ustawy podzieliła także strona rządowa, oraz część składu podkomisji. Z tezami przedstawionymi przez Biuro Legislacji, nie zgodziła się, zaś strona reprezentująca Prezydenta RP w osobie ministra Olgierda Dziekońskiego. Zauważył on, że zabieg ten jest swoistego rodzaju celowym novum legislacyjnym, który powstał na początkowym etapie prac nad projektem. Ze zdaniem przedstawiciela Prezydenta, w pełni zgodził się również Grzegorz Kubalski ekspert Związku Powiatów Polskich, współpracujący z Kancelarią Prezydenta RP, który przedstawił analizę poszczególnych artykułów o charakterze ogólnym. Tym samym uznając, że zmiana przepisów proponowana przez Biuro Legislacyjne, zbyt daleko ingeruje w założenia twórców ustawy. Przypomniał tym samym genezę omawianych przepisów i uzasadnił ich byt prawny, mimo braku możliwości jednoznaczniej interpretacji z nich norm prawnych. Zauważył, że przepisy mają stanowić wskazówki interpretacyjne w procesie podejmowania decyzji. Minister Dziekoński, również broniąc przepisów ustawy zauważył, iż założenia prawodawcy były podyktowane również proponowanymi zmianami Prawo o postępowaniu przed sądmi administracyjnymi. Chodzi głownie o możliwość rozstrzygania przez wspomniane sądy co do istoty sprawy.
 
Przedstawiciel ZPP przypomniał problemy jakie wiążą się z konsultacjami społecznymi w szczególności, takie jak: wysokie koszty, czas trwania, dostępność dla obywateli oraz brak informacji o efektach. Uznał, że projekt w obecnym kształcie zawiera pojęcia niedookreślone, jednak podyktowane są one specyfiką konsultacji. Dotyczą one bowiem różnych gałęzi życia i zdefiniowanie ich w przedmiotowej ustawie może ograniczyć swobodę JST w tym zakresie. Dalej wskazał, że istnieje możliwość przeredagowania przepisów artykułów 2 i 3, tak by zawierały nadal wskazania dla JST oraz dla sądów administracyjnych w procesie stosowania prawa.
Przewodnicząca wyrażając wątpliwości co do nagromadzenia ilość klauzul generalnych poleciła, by przedstawiciel Prezydenta oraz członkowie Biura Legislacji porozumieli się w danym aspekcie i wypracowali wspólne stanowisko na następne posiedzenie podkomisji za dwa tygodnie.
Pt., 27 Lt. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk