Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Warunki naboru na wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Warunki naboru na wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia fotolia.pl

Trwają konsultacje publiczne projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu organizowania oraz przeprowadzania naboru kandydatów do pełnienia funkcji wizytatora.

Przypomnijmy, że ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta wprowadziła zasadę, że nabór kandydatów do pełnienia funkcji wizytatora odbywa się w drodze otwartego i konkurencyjnego postępowania kwalifikacyjnego. Zgodnie z ustawą nabór składa się z trzech etapów: oceny spełnienia wymagań formalnych, pisemnego testu sprawdzającego wiedzę oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że test sprawdzający będzie trwał nie dłużej niż 90 minut i będzie składał się z pytań zamkniętych. Do kolejnego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej – zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik z testu (minimum 55% maksymalnej do uzyskania liczby punktów).

Nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia testu przewodniczący komisji ma przekazać osobie kierującej ośrodkiem akredytacyjnym protokół wraz z listą osób zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej. Następnie osoba kierująca ośrodkiem akredytacyjnym (CMJ) ustali termin przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania listy osób zakwalifikowanych do rozmowy. Osoby zakwalifikowane do tego etapu mają być zawiadamiane nie później niż w terminie 7 dni przed dniem przeprowadzenia tej rozmowy. Rozmowa kwalifikacyjna ma polegać na sprawdzeniu umiejętności osób dopuszczonych do tego etapu na podstawie zadań w formie studium przypadku (case study) i ma trwać nie dłużej niż 120 minut. Rozmowa kwalifikacyjna jest oceniana w skali od 0 do 100 punktów. Wynik pozytywny daje uzyskanie co najmniej 80 punktów.

Projekt rozporządzenia określa również warunki przeprowadzenia samego postępowania.

Z projektem można zapoznać się tutaj 

 

Wt., 30 Kw. 2024 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel