Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Obradował Zespół ds. Infrastruktury KWRiST

Obradował Zespół ds. Infrastruktury KWRiST fotolia.pl

10 kwietnia br. w siedzibie MSWiA obradował Zespół ds. Infrastruktury KWRiST. Co opiniowano i nad czym debatowano? O tym poniżej.

Rewizja KPO

Rewizja Krajowego Planu Odbudowy zdominowała dyskusję w trakcie obrad. Strona samorządowa pytała między innymi o możliwość realizacji przez powiaty zadań drogowych poza obwodnicami i ścieżkami rowerowymi, bowiem środki unijne są dedykowane dla krajowego systemu dróg ekspresowych i autostrad.

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury wskazali, że środki z KPO mają generalnie za zadanie zwiększyć udział transportu kolejowego, a także wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Nie ma przestrzeni, by zdobyć finansowanie na drogi lokalne.

Finalnie Zespół pozytywnie zaopiniował rewizję KPO w zakresie kwestii związanych z infrastrukturą.

Projekt rozporządzenia i podział rezerwy subwencji ogólnej

Pozytywną opinię Zespołu uzyskał projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Również pozytywnie członkowie Zespołu wypowiedzieli się na temat propozycji Ministerstwa Infrastruktury w sprawie podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2024 r., powołanej na mocy art. 26 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Piotr Malepszak (podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury) przekazał, że na 2024 rok zaakceptowano 101 ze 110 złożonych wniosków. Inwestycje drogowe opiewają na 302 mln zł z przewidzianej puli 335 mln zł. Średnie dofinansowanie na 1 projekt wynosi 3 mln zł. Pozostałe 33 mln rezerwy zagospodaruje Ministerstwo Finansów.

Sprawy różne

W tym punkcie porządku obrad strona samorządowa zwróciła uwagę, że wygasło porozumienie zawarte pomiędzy PGW Wodami Polskimi a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. W wyniku tego zdarzenia Wody Polskie przestały wydawać tzw. „deklaracje wodne”, co z kolei powoduje, że nabory do programów dotyczących wód pitnych pozostają bez rozpatrzenia.

Ministerstwo Infrastruktury przekazało, że zajmie się przedstawionym problemem.

Pt., 12 Kw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak