Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Opłaty i zaświadczenie na wykonywanie PTZ po nowemu

Opłaty i zaświadczenie na wykonywanie PTZ po nowemu fotolia.pl

Do prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego trafił projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tego dokumentu.

Projektowany akt zastąpi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 383), które aktualnie reguluje te kwestie.

Co się zmieni?

Do najważniejszych zmian należy zróżnicowanie wysokości opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Najniższe opłaty za zaświadczenie zostały ustalone na poziomie: 20 zł w gminnych i metropolitalnych przewozach pasażerskich, 30 zł w powiatowych przewozach pasażerskich, 40 zł w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich oraz 50 zł w wojewódzkich przewozach pasażerskich.

Opłata będzie wzrastać o 10 zł z każdym rokiem ważności zaświadczenia. Najwyższa opłata z okresem ważności do 10 lat wynosić będzie 110 zł (przewozy gminne i metropolitalne), 120 zł (przewozy powiatowe), 130 zł (przewozy powiatowo-gminne) oraz 140 zł (przewozy wojewódzkie).

Koszt zmiany zaświadczenia albo załącznika do zaświadczenia ustalono na poziomie 50% opłaty jak za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego lub wtórnika. Natomiast w sytuacji, gdy zmiana załącznika jest związana ze zmianą zaświadczenia opłatę ustalono jako 70% opłaty za wydanie ww. dokumentów.

Projekt przewiduje dodatkowo nowy wzór zaświadczenia na wykonywanie PTZ. Dodatkową zmianą będzie wzmocnienie zabezpieczeń znajdujących się na wydawanych dokumentach, w związku z koniecznością ich dostosowania do warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem. Zaświadczenie stanowiące załącznik do projektowanego rozporządzenia zostało sklasyfikowane jako dokument publiczny kategorii trzeciej.

Projektodawcy przewidują również, że zaświadczenia na wykonywanie PTZ wydane zgodnie ze wzorami określonymi w dotychczasowych przepisach zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

Zaświadczenia na dotychczasowych blankietach będą mogły być nadal wydawane (za wyjątkiem komunikacji miejskiej), jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 r.

Uwagi ZPP

Do przedstawionego projektu swoje uwagi zgłosił Związek Powiatów Polskich, który prócz uwag o charakterze legislacyjnym zgłosił postulat podniesienia stawki opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem PTZ.

ZPP wskazał, że od 2011 r. (czyli od 13 lat) stawki te nie uległy zwiększeniu mimo występowania negatywnych zjawisk związanych ze wzrostem inflacji oraz kosztów świadczenia usług publicznych (w tym z organizacją i funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego). Zdaniem Związku proponowane rozwiązanie polegające na tym, że koszt wydania zaświadczenia rośnie wraz z okresem jego ważności i jest zróżnicowany co do rodzaju przewozów – jest niewystarczające. ZPP zwrócił projektodawcom uwagę, że opłaty za wydawanie ww. dokumentów powinny zostać zwiększone i dostosowane do realiów związanych z kosztami organizacji publicznego transportu zbiorowego przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad wynikających z upoważnienia ustawowego (art. 28a ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym).

Resort infrastruktury uwzględnił uwagi ZPP za wyjątkiem jednej – dotyczącej podniesienia opłat za wydanie zaświadczenia.

Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj 

Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu znajdziecie Państwo tutaj 

Pt., 2 Lt. 2024 0 Komentarzy
Przemysław Matysiak
Redaktor Przemysław Matysiak