Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowelizacja algorytmu podziału subwencji oświatowej na 2024 r. - nauka języka mniejszości niemieckiej

Nowelizacja algorytmu podziału subwencji oświatowej na 2024 r. - nauka języka mniejszości niemieckiej fotolia.pl

Resort edukacji przekazał do zaopiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nowelizację rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. 

Jak wskazują projektodawcy potrzeba dokonania przedmiotowej nowelizacji wynika ze zmiany zaproponowanej w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (ww. projekt rozporządzenia jest obecnie w trakcie uzgodnień, konsultacji i opiniowania a jego treść dostępna jest tutaj), zgodnie z którym, od dnia 1 września 2024 r. nastąpi w stosunku do wszystkich uczniów należących do mniejszości narodowej ujednolicenie wymiaru godzin nauczania języka mniejszości narodowej realizowanego w formie dodatkowej nauki tego języka.

Wymiar godzin nauczania tego języka w stosunku do wszystkich uczniów należących do mniejszości narodowej będzie wynosił 3 godziny tygodniowo. Koszt ujednolicenia w stosunku do wszystkich uczniów należących do mniejszości narodowej wymiaru godzin nauczania języka mniejszości narodowej realizowanego w formie dodatkowej nauki tego języka został uwzględniony w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 19 grudnia 2023 r., w którym kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zwiększona dodatkowo o 57 502 tys. zł.

Powyższe powoduje konieczność dokonania zmiany w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 polegającej na zwiększeniu wartości wag dla uczniów lub słuchaczy należących do mniejszości niemieckiej, dla których nauka języka mniejszości jest realizowana w formie dodatkowej nauki tego języka, do poziomu: P28=0,134, P29=0,673 i P30=0,874. Ze względu na to, że ujednolicenie w stosunku do wszystkich uczniów należących do mniejszości narodowej wymiaru godzin nauczania języka mniejszości narodowej realizowanego w formie dodatkowej nauki tego języka wejdzie w życie od dnia 1 września 2024 r. (tj. będzie obowiązywało w 2024 r. jedynie przez cztery miesiące) przewidziane w projekcie rozporządzenia wagi dla uczniów należących do mniejszości niemieckiej nie osiągną poziomu wag dla uczniów i słuchaczy należących do pozostałych mniejszości. Dopiero w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2025, w sytuacji gdy ujednolicony w stosunku do wszystkich uczniów należących do mniejszości narodowej wymiar godzin nauczania języka mniejszości narodowej realizowanego w formie dodatkowej nauki tego języka będzie obowiązywał przez cały rok budżetowy, wartość wag dla uczniów lub słuchaczy należących do mniejszości niemieckiej zrówna się z wartością wag dla pozostałych mniejszości. Przewidziana w projekcie rozporządzenia wartość wag dla uczniów lub słuchaczy należących do mniejszości niemieckiej na rok 2024 została obliczona przez dodanie do wartości tych wag obowiązującej w 2023 r. odpowiednio wartości 0,034, 0,173 i 0,224.

Źródło: legislacja.gov.pl 

Pt., 5 St. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka