Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w zasadach egzaminu maturalnego - projekt rozporządzenia

Zmiany w zasadach egzaminu maturalnego - projekt rozporządzenia fotolia.pl

Do zaopiniowania w ramach KWRiST wpłynął projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie egzaminu maturalnego. 

Projekt rozporządzenia przewiduje zmiany w zakresie:

  1. możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego z języka łacińskiego (§ 1 pkt 5 lit. b i pkt 6 projektu);
  2. możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu lub wybranych przedmiotów zdawanych przez absolwentów posiadających dyplom IB (§ 1 pkt 2 i 4 projektu);
  3. możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego z biznesu i zarządzania (§ 1 pkt 1, 7 i 10 projektu);
  4. możliwości wskazania przez zdającego, który zamierza złożyć deklarację w  postaci elektronicznej, a którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, i przez osobę, która posiada świadectwo lub inny dokument wydane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – sposobu odebrania identyfikatora (loginu) i hasła dostępu do elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu maturalnego oraz możliwości odebrania tego identyfikatora (loginu) i hasła dostępu, tj. w siedzibie właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej albo drogą elektroniczną przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 oraz z 2023 r. poz. 1234) – § 1 pkt 3 projektu;
  5. liczby zdających w sali egzaminacyjnej, od której jest uzależniona liczba osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego – 2 osoby w składzie zespołu nadzorującego, jeżeli w sali egzaminacyjnej byłoby nie więcej niż 15 zdających; obecne przepisy przewidują, gdy zdających jest nie więcej niż o 5 (§ 1 pkt 5 lit. a projektu);
  6. skrócenia z 5 lat do 2 lat okresu przechowywania przez okręgowe komisje egzaminacyjne protokołów zbiorczych przeprowadzenia egzaminu maturalnego (§ 1 pkt 8 projektu);
  7. wydłużenia terminu na złożenie do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosku o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny – do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zdający przystępuje do egzaminu maturalnego (§ 1 pkt 9 projektu).

Projekt zamieszczono tutaj.

Pt., 1 Gr. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka