Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Listopadowy Zespół Społeczeństwa Informacyjnego

Listopadowy Zespół Społeczeństwa Informacyjnego fotolia.pl

20 listopada br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRIST. Podczas posiedzenia omówiono jeden projekt i dwie sprawy różne.

Zespół pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy. Do poprzedniej wersji projektu uwagi zgłosił ZPP. Wszystkie uwagi Związku zostały uwzględnione w nowym tekście projektu.

Z uwagi, na zbliżający się termin wdrożenia e-doręczeń, na wniosek Związku Powiatów Polskich omówiono kilka najbardziej pilnych kwestii, które sprawiają problemy samorządom zobowiązanym do składania wniosków
o założenie skrzynki do e-doręczeń, które to wymagają rozstrzygnięcia.

Ministerstwo Cyfryzacji, wskazało, po raz wtóry, że w przypadku zakładania skrzynek na gminę/powiat/województwo skrzynka powinna być założona kolejno na urząd miasta/urząd gminy/starostwo powiatowe/urząd marszałkowski. W takim przypadku winien zostać podany numer NIP gminy/powiatu/województwa.

Ministerstwo wskazało także, że szkoły publiczne winny założyć skrzynkę do e-doręczeń w terminie do 10 grudnia 2023 r. Wniosek winien złożyć dyrektor szkoły. Natomiast płatność za korespondencję w ramach e-doręczeń będzie obsługiwała gmina i to ona zawrze ewentualną umowę z operatorem wyznaczonym w tym zakresie.

Przedstawiciele środowiska samorządowego podnieśli na posiedzeniu również kwestie dotyczące: masowej wysyłki i braku możliwości wysyłania korespondencji do kilku adresatów równocześnie, problem z wyszukiwaniem obywateli w bazie – podmioty nie zawsze dysponują numerem PESEL osoby, do której ma być nadana korespondencja, a także masowego przeszukiwania bazy adresów elektronicznych np. w sytuacji wysyłki decyzji podatków do mieszkańców (niektóre gminy wysyłają w podobnym terminie kilkadziesiąt tysięcy takich decyzji.

W sprawach różnych, na wniosek ZPP, podniesiono także kwestię związaną z koniecznością przeprowadzenia (obiecanego przez MEN) webinaru na temat przekazywania laptopów dla nauczycieli, gdyż pojawia się coraz więcej wątpliwości w tym zakresie.

Wt., 21 Lst. 2023 0 Komentarzy
Patrycja Grebla-Tarasek
Redaktor Patrycja Grebla-Tarasek