Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Posiłek w szkole i w domu - edycja 2024-2028

Posiłek w szkole i w domu - edycja 2024-2028 fotolia.pl

Do zaopiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przekazano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej oraz organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe oraz publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe w zakresie organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Zasady kontynuacja programu są analogiczne jak w poprzedniej edycji. 

Wsparcie finansowe jest udzielane na realizację zadania obejmującego:

  1. doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni);
  2. doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione;
  3. stworzenie nowych stołówek szkolnych;
  4. wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Wsparcia finansowego udziela się wyłącznie na realizację jednego z ww. zadań.

W ramach wsparcia finansowego będzie można dokonać zakupu:

  1. usług remontowo-adaptacyjnych służących adaptacji i poprawie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych lub miejsc spożywania posiłków (jadalni);
  2. niezbędnego wyposażenia kuchni w stołówkach szkolnych;
  3. niezbędnego wyposażenia miejsc spożywania posiłków (jadalni).

Maksymalne kwoty wsparcia finansowego udzielanego w ramach realizacji modułu 3 Programu, które mogą otrzymać poszczególne szkoły prowadzone przez dany organ prowadzący to:

  1. 80 000 zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek szkolnych;
  2. 25 000 zł – na wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Z pełną treścią programu na lata 2024-2028 można zapoznać się tutaj.

Pt., 3 Lst. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka