Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

Relacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST fotolia.pl

19 września br. obradował Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Co opiniowano?

Zespół pozytywnie zaopiniował projekty następujących aktów prawnych:

  1. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (KWRiST w dniu 30 sierpnia 2023 r. upoważniła Zespół do wydania opinii wiążącej);
  2. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
  3. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej.

Q&A w „sprawach różnych”

O ile przedstawiciele strony samorządowej nie zgłaszali konkretnych tematów do przedyskutowania, o tyle przedstawiciele MEiN zostali „przepytani” w zakresie najistotniejszych bieżących spraw, tj. bonów na laptopy dla nauczycieli oraz wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Strona samorządowa: Co do bonów na laptopy, to Ministerstwo Cyfryzacji deklarowało, że postara się przygotować zestawienia nauczycieli, tak by JST mogły w prosty sposób przygotować te bony. W zakresie nagrody specjalnej – czy będzie możliwość wygenerowania listy uprawnionych nauczycieli w celu wypłaty tych nagród?

MEiN: W sprawie bonów są prowadzone rozmowy między Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji i Nauki, aby takie wykazy udostępnić i ułatwić dystrybucję bonów. Co do nagród, to MEiN planuje udostępnienie raportów imiennych. Szkoły, placówki i JST otrzymają imienne listy nauczycieli zakwalifikowanych do nagrody. Zatem każdy dyrektor będzie wiedział, który nauczyciel jest uprawniony do jej otrzymania. Resort postara się przekazać samorządom te listy do końca tygodnia.

Strona samorządowa: Jak będzie wyglądała wypłata nagród specjalnych w sytuacji, gdy nauczyciel pracuje w szkołach podlegających kilku różnym organom prowadzącym?

MEiN: Nagroda specjalna przysługuje tylko jeden raz, tylko w jednej placówce. MEiN wyłoni miejsce, w którym nauczyciel otrzyma nagrodę, tj. w jakim samorządzie i w jakiej placówce.

Strona samorządowa: W jaki sposób wypłacać nagrody specjalne dla nauczycieli w szkołach samorządowych i pozostałych mając na uwadze art. 92d ust. 5 Karty Nauczyciela?

MEiN: Na stronach Ministerstwa został zamieszczony komunikat w tej sprawie. Intencją resortu jest to, by do nauczyciela trafiła nagroda jako kwota z pochodnymi wynagrodzenia. Kwota ta wynosi 1345,95 zł i w takiej wysokości będzie uruchamiana dla samorządów. Wysokość nagrody została określona dla nauczycieli pracujących w szkołach samorządowych, jak też w pozostałych placówkach.

Strona samorządowa: Co z bonami na laptopy dla nauczycieli? Na jakim etapie znajdują się prace związane z wydaniem rozporządzenia określającego uprawnione grupy nauczycieli do otrzymania tego bonu?

MEiN: Skontaktujemy się z Ministerstwem Cyfryzacji i niezwłocznie przekażemy informację w tej sprawie.

Czw., 21 Wrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak