Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ministerstwo Klimatu: trzeba dążyć, ale niekoniecznie osiągnąć ustawowy cel obniżenia zużycia energii

Ministerstwo Klimatu: trzeba dążyć, ale niekoniecznie osiągnąć ustawowy cel obniżenia zużycia energii fotolia.pl

Na wniosek Związku Powiatów Polskich Ministerstwo Klimatu wyjaśniło wątpliwość dotyczącą obniżania zużycia energii w jednostkach sektora finansów publicznych. Osiągnięcie tzw. „celu 10%” nie jest obowiązkowe, należy jednak podjąć w tym kierunku działania.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej kierownicy niektórych jednostek sektora finansów publicznych w grudniu 2022 r. oraz od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. mają podejmować działania, które zmniejszą zużycie energii elektrycznej w jednostkach o 10%. Wyniki osiąganych oszczędności trzeba raportować do Urzędu Regulacji Energetyki. Dlatego pojawiły się wątpliwości, czy nieosiągnięcie celu będzie skutkować jakimiś konsekwencjami czy, wobec sformułowania przepisu, należy po prostu podjąć wszelkie możliwe działania organizacyjno-techniczne, które pozwolą zbliżyć się do zakładanego w ustawie celu. Problem mógłby dotyczyć bowiem jednostek, w których już wcześniej dokonano inwestycji, a które obniżyły zużycie energii i obecnie nie ma z czego już obniżać zużycia energii.

Związek Powiatów Polskich zwrócił się z propozycją ewentualnej nowelizacji ustawy, by do katalogu obiektów i urządzeń, które są wyłączone z algorytmu obliczania celu zmniejszenia zużycia dodać budynki zmodernizowane energetycznie od 2014 roku (poprzednia perspektywa finansowa UE). Temat podjęto na ostatnim posiedzeniu Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie poparło tej propozycji, ale na pytanie przedstawiciela ZPP wyjaśniło, że osiągnięcie celu zmniejszenia zużycia o 10% nie jest konieczne. Zgodnie ze złożoną deklaracją przygotowano również odpowiedź pisemną, którą przekazano kilka dni później.

Zgodnie z przekazanymi wyjaśnieniami, osiągnięcie celu nie jest więc obowiązkowe – kierownicy jednostek powinni za to po prostu podjąć wszelkie działania, by zmniejszyć zużycie energii.

„Ustawa obliguje adresatów norm do podejmowania obowiązkowych działań, a nie wprost do realizacji celu w bezwzględnej wysokości 10%. Innymi słowy, ustawa nie obliguje wprost do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10%, ale zobowiązuje kierowników wskazanych w ustawie jednostek do podjęcia działań w celu realizacji tego celu, tj. zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej.” – możemy przeczytać w piśmie podpisanym przez wiceminister Annę Łukaszewską-Trzeciakowską.

Resort wskazuje, że sytuacja ewentualnego nieosiągnięcia 10% oszczędności energii nie naruszy prawa, jeżeli kierownik podjął rzeczywiste przedsięwzięcia zmierzające do realizacji ww. celu.

„W procesie weryfikacji działań dotyczących obowiązku oszczędnościowego powinno się przede wszystkim brać pod uwagę konkretne działania danej jednostki zmierzające do realizacji celu. Istotnym kryterium, które należy przy tym uwzględniać jest adekwatność, czyli analiza działań w kontekście wysokości celu dla danej jednostki.” – tłumaczy Ministerstwo.

Jednocześnie resort podkreślił, że podejmowanie działań nie powinno powodować ograniczania statutowej działalności zobowiązanej do oszczędności jednostki.

Całość odpowiedzi Ministerstwa zamieszczamy w załączniku do artykułu.

Pt., 26 Mj. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński