Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Majowy Zespół ds. Edukacji KWRiST

Majowy Zespół ds. Edukacji KWRiST fotolia.pl

19 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół pozytywnie zaopiniował następujące akty prawne: 

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
    Ponieważ zmiana powyższego rozporządzenia dotyczyła dokumentacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, przedstawicielka ZPP dopytywała czy MEiN ma wiedzę, kiedy rozpocznie funkcjonowanie komisja ds. kierowania nieletnich do MOW. MEiN nie ma jednak żadnej wiedzy na ten temat, gdyż za działanie komisji odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości.
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

W sprawach różnych poruszono dwie następujące kwestie:

  • informacja MEiN odnośnie programu umożliwiającego wyposażenie uczniów klas IV w laptopy
    Jak podało MEiN postępowanie przetargowe ma zostać rozstrzygnięte a komputery trafią do szkół do końca roku, Może uda się że jakaś część zostanie przekazana jeszcze przed wrześniem. Ustalono także, że ZPP przekaże do MEiN uwagi, które zostały wniesione do poselskiego projektu ustawy o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (dostępne tutaj);
  • strona samorządowa przedstawiła postulat zorganizowania w czerwcu spotkania zespołu ds. monitorowania finansów oświaty, na którym MEIN i MF przedstawią założenia budżetu na edukację na 2024 r. 
Pt., 19 Mj. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka