Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Świadectwa, dyplomy i inne druki do zmiany - projekt rozporządzenia

Świadectwa, dyplomy i inne druki do zmiany - projekt rozporządzenia fotolia.pl

Do opiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wpłynął projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.

W zakresie merytorycznym projektowane rozporządzenie, co do zasady, powiela rozwiązania przyjęte w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. W stosunku do obowiązującego rozporządzenia, projekt przewiduje następujące zmiany:

 1. Wzory świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły oraz arkuszy ocen dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych zostały opracowane bez wyszczególnionych nazw przedmiotów (obowiązkowych zajęć edukacyjnych).
 2. Określenie jednego wzoru zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 3. Zmiany dotyczące mLegitymacji szkolnej. mLegitymacja szkolna będzie wydawana pełnoletniemu uczniowi, a uczniowi niepełnoletniemu – jeżeli rodzice tego ucznia nie wyrazili sprzeciwu. 
 4. Rezygnacja z określania wzoru legitymacji szkolnej i legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych w postaci papierowej.
 5. Usunięcie ze wzoru legitymacji szkolnej i mLegitymacji szkolnej pola przeznaczonego na wpisanie numeru PESEL.
 6. Uaktualnienie opisu zabezpieczeń przed fałszerstwem dla wzorów dokumentów publicznych.
 7. Uzupełnienie i doprecyzowanie przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji blankietów i druków dokumentów publicznych oraz ewidencji wydanych dokumentów publicznych.
 8. Zmiana loga inicjatywy Europass we wzorze suplementu do dyplomu zawodowego i we wzorze suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 9. Określenie wzoru zaświadczenia o braku możliwości wydania duplikatu.
 10. Określenie odrębnych wzorów poddruków duplikatów na potrzeby wydawania świadectw szkolnych promocyjnych.
 11. Uzupełnienie przepisów projektowanego rozporządzenia o szkoły polskie, a także szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskie.

Z pełną treścią projektu i jego załącznikami można zapoznać się tutaj 

Pt., 28 Kw. 2023 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka