Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Lutowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

Lutowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST fotolia.pl

14 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół pozytywnie zaopiniował następujące akty prawne:

  1. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
  2. projekt projektem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.;
  3. projekt rozporządzania Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego;
  4. projekt rozporządzania Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Opinię negatywną otrzymał projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Powodami negatywnej opinii było: niedoszacowanie skutków finansowych proponowanych podwyżek; nieprecyzyjność zapisu uzasadnienia i OSR w zakresie wysokości podwyżek, gdyż ma to być średnio 7,8% a nie 7,8% dla każdej grupy z tabeli zaszeregowania, co wpływa także na skutki finansowe projektu; zbyt niski wzrost wynagrodzeń w stosunku do oczekiwań środowiska nauczycieli. Resort edukacji w odpowiedziach na uwagi ZPP wskazał także, że na podwyżki w subwencji oświatowej na 2023 r. zaplanowano 3 mld 800 mln zł w tym 70 mln zł na dodatek wiejski.

Projektem skierowanym do dalszych prac, co do którego odbędzie się dodatkowe spotkanie robocze był projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty.

W ramach spraw różnych zasygnalizowano temat wniosków ZPP w sprawie organizacji zajęć indywidualnego nauczania (pismo ZPP) oraz w sprawie wymiaru zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych (pismo ZPP). Ustalono, że na temat tych zagadnień odbędzie się dodatkowe robocze spotkanie z pracownikami departamentu edukacji włączającej w MEiN. 

Pt., 17 Lt. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka