Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z lutowego posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST

Relacja z lutowego posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST fotolia.pl

15 lutego br. w siedzibie MSWiA odbyło się stacjonarne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST.

Zespół opiniował następujące projekty:

  1. ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw – projekt uzyskał pozytywną opinię,
  2. ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw – również zaopiniowany pozytywnie, oraz,
  3. ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw – w tym przypadku Zespół odstąpił od opiniowania z uwagi na brak ostatecznego projektu ustawy; opinię wyda KWRiST na posiedzeniu plenarnym.

Tego ostatniego projektu dotyczyła dyskusja związana z uwagami zgłoszonymi przez Związek Powiatów Polskich (z uwagami można zapoznać się tutaj).

Grzegorz Kubalski (Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich) wskazał, że o ile nowelizacja nie ma charakteru zmiany systemowej, o tyle warto przedyskutować uwagi zgłoszone przez ZPP.

W zakresie kolejności podmiotowej dofinansowania poszczególnych linii G.Kubalski zaapelował o promowanie rozwiązań, gdzie poszczególne JST współpracują w ramach związków powiatowo-gminnych i chcą stworzyć wspólny system komunikacyjny. Proponowane przez MI rozwiązanie nie promuje współpracy, ale to, by każda poszczególna JST przedstawiała indywidualne rozwiązania. Zaapelował również o rozważenie zaproponowanego przez ZPP katalogu pierwszeństwa.

Przemysław Matysiak (ZPP) potwierdzając zasadność wniosku G.Kubalskiego zauważył, że zgodnie z aktualnym wykazem związków powiatowo-gminnych zamieszczonym na stronach MSWiA, takich związków funkcjonuje 31, z czego 18 realizuje zadania lokalnego publicznego transportu zbiorowego. Zatem zasadnym jest promowanie tych podmiotów, które wspólnie realizują takie inicjatywy. Ministerstwo powinno „podnieść do góry” związki powiatowo-gminne w ramach pierwszeństwa do dofinansowania.

Odnośnie dopłaty 3 zł do 1 wozokilometra G.Kubalski zaapelował o wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej. Ustalenie w ustawie stawki kwotowej spowoduje to, że przez lata stawka ta pozostanie nie zmieniona.

Przedstawiciel ZPP poruszył również problem zwrotu opłaty pobranej za wydanie dokumentu zgłoszenia przewozu. Zdaniem G.Kubalskiego proponowane zmiany nie mogą odbywać się kosztem organizatorów – co do zasady jednostek samorządu terytorialnego. ZPP zdaje sobie sprawę, że wg dokumentu OSR nie jest to znacząca kwota, jednakże istotna jest nie tylko wysokość zwrotu, ale i sama zasada.

Minister Rafał Weber (MI) stwierdził, że dopóki w Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych będą środki finansowe pozwalające na ich przyznanie każdemu kto aplikuje, to dopóty nie będzie problemu.

Ryzyko może wystąpić w 2024 r. przy utrzymaniu dotychczasowej puli 800 mln zł, bowiem Fundusz „się rozkręca” i może wystąpić niezaspokojenie wszystkich wnioskodawców.

Minister Weber zapewnił, że będzie prosił premiera Morawieckiego o zwiększenie środków Funduszu od przyszłego roku, tak aby ich nie zabrakło do podziału na 2024 rok.

Odnośnie stawki 3 zł dopłaty za 1 wozokilometr, przedstawiciel MI stwierdził, że stawka została podniesiona do tej wysokości w kwietniu 2020 r. i stanowi odpowiedź na kryzys związany z pandemią COVID-19.

R.Weber zdradził, że MI zamierza przeprowadzić nabór dla JST na wymianę taboru autobusowego. Realizację tego przedsięwzięcia zapewnić ma Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Z kolei Renata Rychter (MI) odnosząc się do sugestii G.Kubalskiego wskazała, że resort nie przewiduje zmian co do obowiązku zwrotu opłaty za wydanie dokumentu zgłoszenia przewozu. Rozwiązaniem jest również, by opłatę pozostawić bez zwrotu, bowiem – jak zauważył dyr. Kubalski, pewne czynności ze strony samorządów zostały wykonane i były podstawy do jej pobrania.

Przedstawicielka MI stwierdziła również, że w związku z uwagami MEiN resort infrastruktury odstąpił od wprowadzenia przepisu umożliwiającego korzystanie z pojazdów do dowozu uczniów przez inne osoby.

Ostatecznie ustalono, że opinię do projektu wyda KWRiST na najbliższym posiedzeniu plenarnym zaplanowanym na 1 marca 2023 r.

Pt., 17 Lt. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak