Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Język ukraiński na maturze - projekty rozporządzeń

Język ukraiński na maturze - projekty rozporządzeń fot.canva

Do opiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowano projekty rozporządzeń nowelizujących przepisy dotyczące egzaminu maturalnego. 

Kwestia dotyczy dwóch rozporządzeń tj. w sprawie egzaminu maturalnego dla uczniów nowego ustroju szkolnego oraz w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego dla uczniów starego ustroju szkolnego. 

Materia projektowanych regulacji zmierza do wprowadzenia możliwości przystępowania, od roku szkolnego 2025/2026, do egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego. 

Zgodnie z § 10 rozporządzenia egzamin maturalny jest obecnie przeprowadzany z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Zakres dostępnych języków obcych nowożytnych, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, ukształtował się w trakcie dotychczasowej praktyki egzaminacyjnej, na podstawie powszechności wyborów dokonywanych przez absolwentów. Proponowana zmiana umożliwi, od roku szkolnego 2025/2026, przystępowanie do egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego wszystkim absolwentom nowego i starego ustroju szkolnego (absolwentom będącym obywatelami Ukrainy, jak i obywatelom polskim) – z wyjątkiem absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej (mniejszość ukraińska), którzy mają obowiązek przystąpić do egzaminu z języka mniejszości jako przedmiotu obowiązkowego.

W związku z powyższym Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi nowe informatory nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, czyli na dwa lata przed terminem przeprowadzenia tego egzaminu po raz pierwszy. Dodatkowo, konieczne będzie przygotowanie materiałów na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego, przeprowadzenie szkoleń i utworzenie ewidencji egzaminatorów z tego przedmiotu, a także pozyskanie osób zainteresowanych wpisem do tej ewidencji oraz przygotowanie materiałów egzaminacyjnych. 

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl oraz legislacja.rcl.gov.pl 

Czw., 26 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka