Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Projekty Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zdominowały ostatnie posiedzenie Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej

Projekty Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zdominowały ostatnie posiedzenie Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej fotolia.pl

Przeszło 8 godzin trwało ostanie posiedzenie Zespołu. Przedmiotem obrad były m.in. trzy duże projekty ustawy firmowane przez resort spraw społecznych: projekt ustawy o aktywności zawodowej, projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej i projekt tzw. ustawy o sygnalistach.

Do projektu ustawy o aktywności zawodowej wpłynęło bardzo dużo uwag. Związek Powiatów Polskich, we współpracy z Przewodniczącymi Wojewódzkich Konwentów Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy zgłosił ich przeszło 180 (można się z nimi zapoznać tutaj). W trakcie posiedzenia padły deklaracje, że przynajmniej część uwag odnoszących się do meritum projektu zostanie uwzględniona. Część uwag została wyjaśniona albo zostanie uwzględniona w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy. Zespół nie wydał opinii, pozostawiając decyzję posiedzeniu plenarnemu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, zwłaszcza, że kilka kluczowych kwestii podnoszonych przez stronę samorządową wymagało decyzji kierownictwa resortu.

Projekt ustawy o pomocy społecznej, pomimo zastrzeżeń strony samorządowej co do niektórych rozwiązań, został zaopiniowany pozytywnie. Projekt przewiduje m.in. możliwość kierowania do domów pomocy społecznej na pobyty krótkoterminowe, co docelowo może pomóc w zmianie roli domów pomocy społecznej i zwiększenia wachlarza świadczonych przez nie usług.

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa jest mocno opóźniony. Już przeszło rok temu minął dla Polski termin na wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Projekt już trzeci raz stawał na posiedzeniu Zespołu. W tym punkcie Zespół obradował wspólnie z Zespołem ds. Administracji Publicznej. Część uwag strony samorządowej, mających na celu racjonalizację przepisów (np. zniesienie obowiązku stosowania przepisów w gminach do 10 tys. mieszkańców, umożliwienie wdrożenia w samorządach wspólnej obsługi zgłoszeń wewnętrznych oraz doprecyzowanie pojęcia organów publicznych) zostało uwzględnionych. Niemniej jednak ustawa w praktyce jej stosowania na pewno będzie budziła wątpliwości. Ponieważ poprawione przepisy miały zostać przekazane przed posiedzeniem plenarnym Komisji Wspólnej, zespoły odstąpiły od wydania opinii (ostatecznie na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej zdecydowano, że projekt został skierowany do Zespołu ds. Administracji, z upoważnieniem do wydania opinii wiążącej).

Na zespole pozytywnie zaopiniowano projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wypłat w ramach Programu dotyczącego zwalczania deprywacji materialnej.

Omówiono również projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, w części dotyczącej styku zadań realizowanych przez WOKRO z systemem ochrony zdrowia. Strona samorządowa zwróciła uwagę, że przyjęte w projekcie rozwiązania mogą naruszać zasadę równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej (jest to po części skutek przyjętych rozwiązań ustawowych). Ponadto strona samorządowa zwróciła uwagę na brak rozwiązań systemowych w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach świadczeń gwarantowanych dla dzieci objętych działaniami WOKRO powoduje, że wprowadza się niejako nakładkę umożliwiającą zakup usług zdrowotnych przez WOKRO na rynku prywatnym. Brakuje również rozwiązań prawnych, które umożliwiłyby realną współpracę WOKRO z podmiotami leczniczymi, które w większości funkcjonują poza strukturą organizacyjną powiatów. Przedstawiciele resortu zapewnili, że pracują nad ustawowymi rozwiązaniami, które te problemy mają rozwiązać. 

Pt., 27 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel