Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Grudniowy Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

Grudniowy Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST fotolia.pl

15 grudnia br. odbyło się, w trybie zdalnym, posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST.

Podczas posiedzenia zaopiniowano projekt ustawy o aplikacji mObywatel. Do projektu tego Związek Powiatów Zgłosił następujące uwagi, które co warte podkreślenia, zostały wszystkie uwzględnione. Zaproponowaliśmy aby, dodać zapis zgodnie z którym, jeżeli z przepisu prawa wynika obowiązek potwierdzenia tożsamości, obowiązek ten uznaje się za spełniony nie tylko w sytuacji, gdy tożsamość można potwierdzić dowodem osobistym, ale także w sytuacji gdy jest to możliwe na podstawie innego dokutemu np. paszportu, a w przepisach ustawy nie jest wskazany wprost dowód osobisty.

Przepis umożliwiający gminie świadczenie usługi wydawania i wykorzystywania dokumentów elektronicznych, które poświadczają długoterminowe uprawnienia do korzystania z lokalnego transportu zbiorowego, obsługiwanych przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej, winien znaleźć się w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, a nie w ustawie o charakterze ustrojowym, jaką niewątpliwie jest ustawa o samorządzie gminnym.

Ponadto, przy okazji prac nad niniejszą ustawą zaproponowaliśmy zmiany w art. 24 i 27 ustawy o dowodach osobistych, w zakresie w jakim przepisy te wskazują, że wniosek o wydanie dowodu osobistego składany jest wyłącznie w siedzibie organu gminy.

Projekt ten uzyskał opinię pozytywną Zespołu z uwagą dotycząca konieczności dalszych rozmów w zakresie uwag zgłoszonych przez UMP, które dotyczyły tymczasowych praw jazdy.

Na Zespole, w punkcie sprawy różne, przedstawiony został wniosek UMP o omówienie problematyki potencjalnych skutków zmian w Kodeksie Postepowania Administracyjnego (wprowadzonej art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową) dla budowanych w miastach systemów ICT, wykorzystujących komunikacje elektroniczną z klientami na potrzeby świadczonych przez miasta usług publicznych. Rozwiązanie tego problemu, zostanie przedstawione przez KPRM, na następnym posiedzeniu Zespołu.

Czw., 15 Gr. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek