Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak liczyć cel obniżenia zużycia energii? ZPP interweniuje

Jak liczyć cel obniżenia zużycia energii? ZPP interweniuje fot. canva

Na posiedzeniu zespołu środowiskowego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przedstawiciele Związku Powiatów Polskich dopytywali o interpretację przepisów dotyczących celu obniżenia zużycia energii.

Ponieważ interpretacja przepisu art. 37 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, który zobowiązuje kierowników jednostek sektora finansów publicznych do osiągnięcia celu w postaci zmniejszenia zużycia energii elektrycznej od grudnia 2022 r. i składania raportów z podjętych działań, zaczęła przysparzać problemów i budzi wątpliwości, Związek Powiatów Polskich przedłożył na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wystąpienie w tej sprawie. W piśmie odniesiono się też do udostępnionej przez resort tabeli, która zawiera mechanizm obliczeniowy. Z pismem można zapoznać się TUTAJ.

Temat został więc podjęty na posiedzeniu Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska KWRziST w dniu 23 listopada 2022 r. Na pytania ZPP Ministerstwo odpowiedziało w następujący sposób:

  1. cel z art. 37 ust. 1 i 2 (obniżenie o 10% zużycia energii) należy odnosić do średniomiesięcznego zużycia energii w latach 2018-2019;
  2. nowowybudowane budynki lub instalacje (w latach 2020-2022) nie powinny być wliczane do zużycia; w przypadku rozbudowy budynków, jst powinna oszacować o ile w takim budynku wzrosło zużycie i tej różnicy nie wliczać do zużycia; możliwe są dwa podejścia w zakresie dokonania korekty przy obliczaniu docelowej wartości zużycia energii elektrycznej w grudniu 2022 roku (uwzględniającej już cel 10% oszczędności), tj.: korekta na podstawie danych rzeczywistych w przypadku gdy budynki/urządzenia/instalacje/pojazdy posiadają osobne liczniki energii elektrycznej lub korekta na podstawie szacunku gdy budynki/urządzenia/instalacje/pojazdy posiadają wspólny licznik zużycia energii elektrycznej. Obliczoną korektę dodaje się do docelowego zużycia energii elektrycznej w grudniu 2022 roku (obliczonego na podstawie lat 2018-2019). Korekta powiększa dopuszczalne docelowe zużycie energii w grudniu 2022 roku;
  3. obowiązkiem zostały objęte tylko budynki lub części budynków oraz urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy zajmowane lub wykorzystywane przez dane urzędy jednostek samorządu terytorialnego (np. budynki urzędu starostwa powiatowego). Nie wlicza się w to szkół, hal sportowych, targowisk, szpitali czy lamp ulicznych;
  4. w rozumieniu art. 37 ust. 6 pkt 2 – urządzenia techniczne i instalacje zapewniające ciągłość działania infrastruktury informatycznej to wyłącznie serwerownie (serwery); sugeruje się obliczanie zużycia według mocy poboru według metody proponowanej w tabeli ministerstwa.

Przedstawiciele korporacji samorządowych zostali także poinformowani, że Ministerstwo uruchomiło specjalną podstronę, gdzie znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Możną ją znaleźć pod tym adresem -> LINK. Ponadto, zachęca się do korzystania ze wspomnianej wyżej tabeli do obliczania wysokości zużycia energii – plik do pobrania znajduje się TUTAJ.

Przedstawiciele ZPP nalegali również, żeby Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował wzór formularza sprawozdania, które należy złożyć do końca marca przyszłego roku. Według Związku, gdyby wzór został opublikowany do końca listopada, pozwoliłoby to samorządowcom na obliczenie zużycia zgodnie z wymaganiami od samego początku wymogu, tj. od dnia 1 grudnia. Przedstawiciele resortu środowiska zadeklarowali, że sporządzili projekt takiego formularza i będą kontaktować się z URE w celu jak najszybszego udostępnienia go na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Publikacja wzoru jest zgodnie z ustawą obowiązkiem Prezesa URE.

Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapowiedzieli również, że możliwe jest wydanie komunikatu z oficjalną interpretacją przepisów. Związek Powiatów Polskich będzie monitorować tę kwestię.

Czw., 24 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński