Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Polskie szkoły za granicą będą miały wicedyrektorów - projekt MEiN

Polskie szkoły za granicą będą miały wicedyrektorów - projekt MEiN fotolia.pl

W ramach KWRiST do zaopiniowania wpłynęła nowelizacja rozporządzenia MEiN w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Projektowane rozporządzenie przewiduje, że w szkole polskiej, w której zorganizowano co najmniej jeden oddział dziecięcy, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, za zgodą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, na wniosek dyrektora szkoły polskiej, będzie mógł utworzyć stanowisko wicedyrektora. Stanowisko wicedyrektora dyrektor szkoły polskiej będzie mógł powierzyć wyłącznie nauczycielowi zatrudnionemu w tej szkole, spełniającemu wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy, tj. w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).

Obecnie ww. rozporządzenie nie zawiera regulacji określającej wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska wicedyrektora szkoły polskiej. Projekt nowelizacji ww. rozporządzenia przewidujący dodanie przepisów określających wymagania niezbędne do zajmowania ww. stanowiska jest obecnie w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych (jednoczesne procedowanie zmian w obu rozporządzeniach zapewni spójność przepisów tych rozporządzeń).

Przed powierzeniem nauczycielowi stanowiska wicedyrektora, dyrektor szkoły polskiej będzie obowiązany zasięgnąć opinii dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Do tworzenia ww. stanowiska wicedyrektora nie będzie miał zastosowania art. 97 ust. 1 i 2 ustawy.

Wt., 15 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka