Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wiemy o czym rozmawiano na sierpniowym posiedzeniu Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

Wiemy o czym rozmawiano na sierpniowym posiedzeniu Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST fotolia.pl

26 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST. Podczas posiedzenia omówione zostały następujące projekty.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Szczegółowa dyskusja na temat projektu odbyła się na Zespole ds. Administracji Publicznej KWRiST. Opinia pozytywna z uwagą dot. idei zrównania wartości dowodowej skanu z dokumentem tradycyjnym.

Projekty: rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowalne i centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy. Z uwagi na trwające uzgodnienia i konsultacje społeczne opinia do projektu zostanie wydana na następnym posiedzeniu Zespołu.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu rządowego pod nazwą „Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych”. Uwagi do projektu zgłosili i omówili przedstawiciele UMP i ZPP. Uwagi te dotyczyły następujących kwestii: braku uwzględniania potrzeb osób w podeszłym wieku, braku uwzględnienia potrzeb ekologicznych, wzmocnienia sektora ICT, doposażenia placówek przedszkolnych w niezbędny sprzęt, finansowania zadania Cyfrowy latarnik, dopisania powiatów do zadania szkolenia obywateli z zakresu kompetencji cyfrowych, zakresu treściowego szkoleń dla pracowników samorządowych oraz liczby liderów kompetencji cyfrowych. Współprzewodniczący Zespołu ze strony samorządowej zwrócił uwagę na konieczność podniesienia efektywności szkoleń i edukacji. Po wielu szkoleniach ich uczestnicy cały czas wracają z tymi samymi pytaniami, co świadczy o tym, że nie przyswoili wiedzy. Ostatecznie projekt ten uzyskał opinię pozytywną Zespołu.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością. Do projektu przedstawicielka ZPP zgłosiła uwagę, że przedłużenie okresu preferencyjnego na kolejne 10 lat spowoduje zmniejszenie środków finansowych w Funduszu Szerokopasmowym. ZPP zaproponował, że alternatywą do całkowitej rezygnacji ze zmiany może być, zmniejszenie okresu 10 lat na np. 5 lat lub też stopniowe zwiększanie opłaty. W odpowiedzi przedstawiciel KPRM wskazał, że nadawcy mogą nie udźwignąć tego typu opłaty, a Fundusz Szerokopasmowy nie zostanie uszczuplony bowiem zostanie on zasilony w większym stopniu przez inne środki. Opinia pozytywna.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych. KPRM zwróciła się do KWRiST o upoważnienie Zespołu do wydania opinii wiążącej, zgody nie udzielono z uwagi na trwające wciąż konsultacje. Ustalono, że jeżeli projektodawca do wtorku wyśle informację dotyczącą uwag jakie wpłynęły do projektu, wówczas KWRiST zaopiniuje projekt na najbliższym posiedzeniu. Opinia pozytywna Zespołu.

W sprawach rożnych omówiony został wniosek UMP o przedstawienie informacji przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego nt. statusu integracji Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego z innymi rejestrami. W odpowiedzi na wniosek wskazano, że zaktualizowania wymaga interfejs CEIDG (zmiana w trakcie procedowania w ramach umowy z Wykonawcą. W trakcie okresowej weryfikacji danych, w sytuacji braku możliwości pobrania danych z CEIDG, dane są automatycznie pobierane z rejestru REGON) oraz interfejs CEPIK, również ta zmiana jest w trakcie procedowania. W przypadku danych pozyskiwanych z CEIDG, przekazano informacje, że dane te są możliwe do uzyskania w inny, prostszy sposób niż jedynie z tego systemu.

Pon., 29 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek