Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska

Z Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska fotolia.pl

14 kwietnia 2022 r., w formie wideokonferencji, odbyło się robocze spotkanie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska. Kontynuowano na nim dość ożywioną dyskusję na temat sytuacji finansowej Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, a także projektu ustawy o parkach narodowych.

Podczas posiedzenia zostały przedstawione ogólne założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw, nad którą pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Porządek obrad przewidywał też punkt dotyczący rozpatrzenia pisma Związku Powiatu Polskich odnośnie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników. Jednakże punkt ten został przesunięty na kolejne robocze spotkanie Zespołu, w związku z brakiem obecności na posiedzeniu przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury odpowiedzialnych za ten projekt. Obrady Zespołu zakończyła dyskusja poświęcona wprowadzeniu zmian w Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Podczas posiedzenia Zespołu szeroka dyskusja toczyła się na temat zmiany opłat za egzaminy na prawo jazdy oraz zwiększenia wynagradzania egzaminatorów. Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura Związku Powiatów Polskich zauważył, że opłaty funkcjonowania WORD-ów (takie jak koszt paliwa, jak energia elektryczna) muszą być waloryzowane, bo bez tego poszczególne podmioty odpowiedzialne za realizację zadań publicznych nie są w stanie tych zadań wykonywać z taką jakością, z jaką powinny to robić.

W podobnym tonie wypowiadał się także Tomasz Dziuganowski, prezes Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów stwierdzając, że środowisko egzaminatorów jest mocno niedoinwestowane i widzi potrzebę zmiany ustalenia sposobu przeprowadzania egzaminów jak i również zmiany systemu wynagradzania egzaminatorów. Średnia wieku egzaminatorów przekracza 50 lat. Można też zauważyć, odpływ wartościowej kadry egzaminatorskiej. Dyrektor Dziuganowski podkreślił, że w sytuacji braku zmian sposobu wynagradzania egzaminatorów powiązanego z systemem opłat egzaminacyjnych, można spodziewać się zapaści na rynku egzaminowania związanej z sytuacją finansową WORD-ów jak i z sytuacją kadry egzaminatorskiej. Ponadto system egzaminowania kierowców nie był zmieniany od 15 lat.

Minister Rafał Weber z Ministerstwa Infrastruktury oznajmił, iż ministerstwo jest gotowe na rozmowy na temat zmiany czy to systemu egzaminowania, czy to wskazania dodatkowego źródła finansowania w WORD-ach. Natomiast ministerstwo nie planuje podniesienia opłaty egzaminacyjnej.

Odnosząc się do wypowiedzi ministra Webera, prezes Dziuganowski skwitował, że środowisko egzaminatorów nie ulegnie i będzie skutecznie walczyć o zmianę przepisów.
W związku z powyższym stwierdzono, że temat ten zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Dyskusję o WORD-ach zamknął Rafał Cieślik ze Związku Województw pytaniem, które dotyczyło problemów z realizacją rozporządzenia o testach kwalifikacyjnych. Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego z resortu infrastruktury poinformowała, że baza licząca blisko 1800 pytań jest weryfikowana i to jest kwestia tygodni, gdy będzie przygotowana.

Następnym punktem obrad Zespołu była dyskusja odnośnie projektowanych przepisów o parkach narodowych. Minister Małgorzata Golińska przedstawiła uwagi, które zostały uwzględnione w nowym projekcie. Następnie zaś prowadzono dyskusję poświęconą subwencji ekologicznej.

Odnośnie kolejnego punktu obrad dotyczącego, zmian w Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład głos zabrał dyrektor zarządzający ds. programów inwestycyjnych i mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego Michał Baj, informując biorących udział w Zespole, że obecnie BGK ma podpisanych prawie 800  umów, w kolejce są wnioski o wydanie promes na łączną kwotę ponad 4,8 mld zł, co oczywiście jest informacją dobrą. BGK też zbiera informacje z rynku i z JST dotyczące ryzyka. Aczkolwiek jak zauważył dyrektor Baj, kwestia wydłużenia promes o możliwości ograniczenia zakresu częściowego zawierania umów przetargu czy też o harmonogramie płatności – jest regulowana na poziomie uchwały Rady Ministrów. W związku, z czym BGK ma związane ręce. Zgromadzeni na spotkaniu stwierdzili, że kwestia ta powinna zostać również skierowana na obrady plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Sob., 23 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Maciej Barmosz