Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów - prezentacja MEiN

Standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów - prezentacja MEiN fotolia.pl

Na początku kwietnia odbyło się spotkanie przedstawicieli resortu edukacji ze stroną samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.  

Tematem spotkania był projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2096). Minister Marzena Machałek omówiła proponowane rozwiązania a także przedstawiono prezentację, której główne tematy opisano w dalszej części artykułu. Z pełną treścią prezentacji można zapoznać się poniżej.

Istotne modyfikacje
Projekt ma na celu poszerzenie dostępu do wsparcia specjalistycznego. Plan przewiduje wzrost liczny etatów specjalistów o 143% : z 21 tys.  do 51 tys. etatów. Działania podzielono na dwa etapy – pierwszy od września 2022r., gdzie planuje się zwiększenie liczby etatów do 38 tys. Finalny etap ma być realizowany od 1 września 2024 r. i będzie skutkował powiększeniem liczby etatów nauczycieli specjalistów do 51 tys.
Standardy obejmą pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów psychologicznych oraz pedagogów specjalnych. Pedagog specjalny będzie nowym stanowiskiem (zmiana art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b KN). Jego zadania, czynności oraz kwalifikacje zostaną określone w odpowiednich rozporządzeniach.
Nowe standardy obejmą publiczne i niepubliczne, niebędące specjalnymi placówki takie jak przedszkola, szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia oraz zespoły ww. przedszkoli i szkół. Warto podkreślić, że standardy nie obejmują szkół dla dorosłych.

Prognozy i możliwości
W całym systemie oświaty jest ok. 37 tys. etatów nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, z czego ok. 22 tys. w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych. Potencjalnie wymiar etatów nauczycieli mógłby zwiększyć się o 136 tys. Byłaby też możliwość wzrostu o ok. 13 tys. etatów gdyby obecni specjaliści pracowali w pełnym możliwym wymiarze etatu 1,5. Wskazuje się też na absolwentów studiów psychologicznych, pedagogicznych oraz pedagogiczno- specjalnych. Łącznie 17,7 absolwentów ww. kierunków w jednym tylko roku mogłoby podjąć pracę na stanowisko specjalisty w przedszkolu i szkole.

Droga do celu
Wyznaczono konkretny budżet na działania wdrożeniowe. Są to badania praktyki szkolnej, opracowanie narzędzi diagnostycznych, przygotowanie materiałów edukacyjnych w wersji łatwej do czytania i zrozumienia, wdrożenie platformy wspomagającej w prowadzeniu oceny funkcjonalnej. Wyznaczono też środki na projekt innowacyjno-wdrożeniowy oraz na nową perspektywę finansową UE.
Planuje się też otwarcie nowych kierunków studiów podyplomowych takich jak wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i wsparcie rodzin w nowym modelu, praca z klasą zróżnicowana pod względem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, metodyka wspomagania komunikacji językowej uczniów oraz kierunek w zakresie doradztwa rodzinnego.
Uniwersytet Śląski przy współpracy z innymi uczelniami planuje opracować model i przeprowadzić w 48 powiatach procesu wdrażania współpracy międzysektorowej i koordynacji merytorycznej w zakresie WWR oraz oceny funkcjonalnej w praktyce. W projekcie przygotowane zostaną m.in. narzędzia informatyczne wspierające realizację zadań. Budżet na to przeznaczony wynosi 14 214 600 zł.

Śr., 20 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka