Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wrześniowy Zespół ds. Finansów KWRiST

Wrześniowy Zespół ds. Finansów KWRiST fotolia.pl

17 września br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zespół pozytywnie zaopiniował następujące akty prawne:

  1. Projekt ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.
  2. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022.
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Z porządku obrad na wniosek Ministerstwa Infrastruktury zdjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

W ramach dyskusji i spraw różnych strona samorządowa poruszyła następujące tematy:

  • zbyt niski wzrost w budżecie państwa części oświatowej subwencji ogólnej, szczególnie w kontekście zapowiadanej przez MEiN waloryzacji wynagrodzeń w oświacie. Minister Sebastian Skuza odpowiedział, że nie ma wiedzy na temat planów MEiN. Subwencja oświatowa wzrasta o ok. 1,4-1,6 mld zł. Natomiast Minister Przemysław Czarnek ma w rezerwie 3 mld zł na zmiany systemowe w oświacie. Strona samorządowa podkreśliła, że ewentualne podwyżki dla nauczycieli muszą znaleźć pokrycie w budżecie państwa;
  • potrzeba waloryzacji środków na zadania zlecone (o wskaźnik GUS-owski wzrostu płac lub wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia). Minister Sebastian Skuza wskazał, że jeżeli chodzi o zadania zlecone to nastąpiła waloryzacja o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej;
  • konieczność przekazania stronie samorządowej symulacji na rok 2022 związanych ze zmianami w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ jak wynika z informacji resortu, które przekazał dyrektor Marek Wiewióra sytuacja uległa poprawie;
  • poproszono o informację, kiedy odbędzie się zespół ds. monitorowania finansów oświaty. Minister Sebastian Skuza odpowiedział, że nastąpi to jeszcze przed końcem września. 
Czw., 23 Wrz. 2021 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka