Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Od 1 września br. zmiany w zasadach sprawowania nadzoru pedagogicznego

Od 1 września br. zmiany w zasadach sprawowania nadzoru pedagogicznego fotolia.pl

30 sierpnia br. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie dotyczące zmian w zasadach sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Dokument dotyczy zniesienia ewaluacji zewnętrznej, wewnętrznej i monitorowania jako form nadzoru pedagogicznego. Projekt na etapie opiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego opisywaliśmy tutaj.

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST oraz sama Komisja Wspólna zaopiniowały przedmiotowy projekt negatywnie. Nie przedstawiono bowiem potwierdzonych argumentów na wyczerpanie założeń dotychczasowej formuły ewaluacji. Dodatkowo wątpliwości strony samorządowej wzbudził fakt, że zakres podlegający dotychczas ewaluacji będzie na gruncie znowelizowanych przepisów objęty zakresem kontroli.

Podczas omawiania projektu rozporządzenia, Tomasz Rzymkowski, Podsekretarz Stanu w MEiN, a także Pełnomocnik Rządu ds. kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego tłumaczył, że kierunek zmian jest zgodny z opiniami ekspertów w tym zakresie, które posiada MEiN. W związku z powyższym już na tymże posiedzeniu przedstawicielka ZPP poprosiła o przekazanie ekspertyz stronie samorządowej Zespołu. Po blisko dwóch tygodniach oczekiwania i braku odpowiedzi ze strony resortu, Związek Powiatów Polskich wystąpił z wnioskiem w trybie dostępu do informacji publicznej o przekazanie przedmiotowych opinii.

Jeżeli ktoś spodziewał się naukowych opracowań mógł się mocno rozczarować. Odpowiedź Ministerstwa Edukacji i Nauki sprowadziła się bowiem do kilku zdań wyjaśnienia, które przytoczone zostały poniżej:

„Od początku wprowadzenia ewaluacji (w 2009 r.) w środowisku oświatowym wyrażane były negatywne opinie i uwagi dotyczące tej formy nadzoru pedagogicznego. Opinie te dotyczyły zarówno organizacji i przeprowadzania badania (procesów ewaluacyjnych) jak i przydatności raportu  z ewaluacji do doskonalenia pracy ewaluowanych szkół/placówek. Pomimo sukcesywnie wprowadzanych zmian (w latach 2010-2018) w zakresie planowania, organizacji i przeprowadzania ewaluacji oraz zakresu wymagań objętych badaniem ewaluacyjnym, krytyczne oceny, co do efektywności prowadzenia działań w ramach tej formy nadzoru, nie uległy zmianie. Wyrażane one były, min.: podczas debat oświatowych przeprowadzanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (w 2016 r.), spotkań grup roboczych ds. odbiurokratyzowania pracy szkoły (w 2019 r.), poprzez wypowiadane postulaty związków zawodowych (NSZZ Solidarność) oraz opinie kuratorów oświaty, wypowiadane podczas cyklicznych spotkań organizowanych przez Ministerstwo. Powyższe negatywne stanowisko dotyczące ewaluacji potwierdziła Rada ds. Doskonalenia Systemu Oświaty. Na posiedzeniu w dniu 21.06.2021 r. Rada pozytywnie oceniła kierunek zmian proponowanych w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego, m.in. likwidację ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej.”

Nie jest to jednak sytuacja zaskakująca, ponieważ także twierdzenia MEiN o braku realizowania zaleceń kuratorów oświaty przez dyrektorów szkół i placówek, które stały się podstawą zmian jakie resort zaproponował w nowelizacji Prawa oświatowego, oparte były na informacjach przekazywanych w trybie roboczym (więcej na ten temat pisaliśmy tutaj).

Czw., 2 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka