Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Negatywna opinia Zespołu ds. Edukacji w sprawie wzmocnienia roli kuratora oświaty

Negatywna opinia Zespołu ds. Edukacji w sprawie wzmocnienia roli kuratora oświaty fotolia.pl

Nowelizacja Prawa oświatowego dotycząca wzmocnienia roli kuratorów oświaty była przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST omawiana dwukrotnie.

Po raz pierwszy na sierpniowym posiedzeniu Zespołu. Wtedy to strona samorządowa merytorycznie omówiła zgłaszane do projektu uwagi (z uwagami ZPP można zapoznać się tutaj). Natomiast strona rządowa próbowała udowodnić potrzebę i cel wdrażania przedmiotowej regulacji. Charakter rozmowy, a także opór w zrozumieniu jakichkolwiek argumentów po stronie rządowej przesądzał kierunek opinii. Jednakże zdecydowano, że zostanie zorganizowane drugie posiedzenie poświęcone projektowi nowelizacji Prawa oświatowego, na którym zostanie omówiony projekt w wersji po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych.

31 sierpnia br. odbyło się dodatkowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji. Strona samorządowa otrzymała projekt po uzgodnieniach międzyresortowych. W Ministerstwie trwały jednak nadal prace nad analizą uwag, które wpłynęły w ramach konsultacji. Po dyskusji, która także tym razem miała ze strony samorządowej bardzo merytoryczny charakter, dało się odczuć, że rozmowy są niczym walka z wiatrakami a zgłoszone przez przedstawicieli poszczególnych korporacji samorządowych uwagi w ogromnej większości zostały przez resort odrzucone.

W takim stanie rzeczy Zespół zdecydował o wydaniu negatywnej opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (UD 228).

Była to opinia podyktowana faktem, że proponowane zmiany odbierają organom prowadzącym szkoły i przedszkola rolę partnera odpowiedzialnego do tej pory za ich prawidłowe funkcjonowanie, wzmacniając rolę organu nadzoru. Podkreślono, że projekt spowoduje degradację organu prowadzącego do wykonującego czynności administracyjne, a nie zarządcze. Planowane zmiany w ocenie strony samorządowej odbierają dyrektorom szkół autonomię, potrzebną do zarządzania placówkami, którymi kierują. Dyrektor straci rolę menadżera, a stanie się urzędnikiem kuratoryjnym.

Mimo wniosków strony samorządowej, MEiN nie przedstawił analiz, z których wynikałaby konieczność wprowadzenia tak daleko idących zmian. 

Po zaopiniowaniu przez posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które zaplanowano na początek września, projekt trafi pod obrady Sejmu.

Sob., 4 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka