Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

PTZ: ustawa okołobudżetowa ma ponownie wydłużyć terminy o rok

PTZ: ustawa okołobudżetowa ma ponownie wydłużyć terminy o rok fotolia.pl

Do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego został właśnie skierowany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej. Dla osób zajmujących się publicznym transportem zbiorowym: jest prawie (czasem o wydłużeniu zapominano) jak zawsze.

Według art. 38 projektu ustawy okołobudżetowej w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym mają zostać następujące zmiany:

  1. Użyte w art. 78 w ust. 1, w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3 wyrazy „31 grudnia 2021 r.” zastąpione mają zostać „31 grudnia 2022 r.”;
  2. W art. 78 dodany ma zostać ust. 7 w brzmieniu: „7. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2021 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2022 r.”;
  3. Użyte w art. 81, w art. 85 w ust. 2 oraz w art. 90 wyrazy „1 stycznia 2022 r.” mają zostać zastąpione wyrazami „1 stycznia 2023 r.”.

Jak czytamy w uzasadnieniu: „Wydłużenie vacatio legis powyższych przepisów o dodatkowy rok pozwoli na dokończenie, podjętych przez Ministerstwo Infrastruktury zmian legislacyjnych w obszarze organizacji niektórych aspektów publicznego transportu zbiorowego (m.in. finansowania rekompensaty z tytułu stosowania ulg ustawowych), umożliwiających jednostkom samorządu terytorialnego organizację transportu publicznego na swoim obszarze w sposób pozwalający na zaspokojenie potrzeb pasażerów i wprowadzających czytelny sposób dystrybucji środków z budżetu państwa na finansowanie ustawowych ulg. Mając na uwadze, że obecnie prowadzone prace nad ustawą mogą z różnych względów nie zostać zakończone w czasie, który umożliwi ich wejście w życie przez końcem bieżącego roku, zasadnie jest przedłużenie obowiązywania dotychczasowych zasad w tym zakresie.”.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

Pt., 3 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel