Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Sierpniowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST – zajęcie pasa drogowego, podatek od bocznic, rozszerzenie regulacji żywiołowych, Krajowy Program Ochrony Powietrza

Sierpniowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST – zajęcie pasa drogowego, podatek od bocznic, rozszerzenie regulacji żywiołowych, Krajowy Program Ochrony Powietrza fotolia.pl

19 sierpnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST. Posiedzenie było poświęcone omówieniu części spraw różnych nieomówionych na posiedzeniu 12 sierpnia oraz projektom aktów prawnych i dokumentów strategicznych.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego – zmiana legislacyjna w IV kwartale 2021 r.

Wątek dotyczący występowania o zmianę decyzji wydanych przed zmianami w ustawie o drogach publicznych z października 2019 r. powrócił w związku z przekazaniem danych przez Unię Metropolii Polskich. W piśmie UMP zwróciła uwagę na wątek wygaszania decyzji i składania wniosków o wydanie nowych decyzji dla nowo utworzonych podmiotów zależnych. Bartłomiej Zydel z Biura ZPP dopytywał za to o perspektywę czasową wprowadzenia zmian prawnych.

Dyrektor Grzegorz Czwordon z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zauważył, że przy wygaszeniu decyzji infrastruktura powinna zostać usunięta z pasa drogowego – bo wygaszenie wiąże się z tym, że zajęcie nie jest już potrzebne. Natomiast co do perspektywy czasowej, to w KPRM-ie toczą się aktualnie prace nad małą nowelizacją ustaw związanych z informatyzacją, która będzie przeprowadzona w IV kwartale tego roku.

Nowelizacja przepisów opodatkowania infrastruktury kolejowej podatkiem od nieruchomości – jest wpis do wykazu prac legislacyjnych

Niekończąca się opowieść być może wreszcie się zakończy. Dyrektor Tomasz Buczyński z Departamentu Kolejnictwa w resorcie infrastruktury poinformował bowiem o tym, że wpis do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów uzyskał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zasadniczo uzgodniony z Ministerstwem Finansów. Trzeba jednak zauważyć, że prawdopodobnie „bilans wyjdzie na zero”, gdyż według wpisu do Wykazu projekt jest analogiczny do projektu przedstawianego na roboczo w ubiegłym roku. Ministerstwo z jednej strony załata lukę dotyczącą zwolnienia od podatku od nieruchomości „działek z bocznicami”, ale równocześnie rozszerzy zwolnienie nieruchomości po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej (dziś przysługuje ono w trzyletnim okresie od zlikwidowania infrastruktury).

Rozszerzenie zakresu stosowania ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu póki co nieprędko

Dyskusja na ten temat odbyła się na kanwie pisma ZPP, w którym wskazano, że w obecnie obowiązującym stanie prawnym do stosowania specjalnej ścieżki inwestycyjnej z wyżej wymienionej ustawy niezbędne jest wydanie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, w którym premier wskazuje określone tereny, na których można te specjalne procedury stosować. Jednak ze względu na zmiany klimatu coraz częściej „żywioł” dotyka np. pojedynczych gospodarstw – i wtedy nie można specjalnych procedur zastosować. Ponadto mieszkańcy nie rozumieją tego, w czym ich zerwany dach jest gorszy od zerwanego dachu sąsiada z miejscowości obok kilka lat temu – i nie można się temu dziwić.

Dyrektor Edyta Muszyńska z Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w resorcie spraw wewnętrznych i administracji wskazała, że niegdyś Prezes Rady Ministrów wydawał „duże” rozporządzenia, dotyczące np. 100 gmin. W tym roku Prezes Rady Ministrów wydał 5 rozporządzeń, co można nazwać przejściem na wydawanie „rozporządzeń punktowych”.  Jak przekazała dyr. Muszyńska, obecnie projekt rozporządzenia jest szykowany w kilka dni czy nawet w ciągu doby od wystąpienia zdarzenia.

Leszek Świętalski, dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP zaznaczył, że musimy wrócić do dyskusji o rozwiązaniach systemowych, bo wydanie rozporządzenia może jednak trwać zbyt długo. Podkreślił, że w obecnej aurze negatywnych zdarzeń możemy się spodziewać o każdej porze roku. W odpowiedzi dyr. Muszyńska przekazała, że kompleksowe rozwiązania są przygotowywane.

Za to Bartłomiej Zydel z Biura ZPP przypomniał, że według informacji z resortu infrastruktury także Wody Polskie mają problem ze stosowaniem (a raczej brakiem stosowania) tej ustawy, w związku z czym potrzebna jest szeroka, robocza dyskusja na ten temat.

Aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza – projekt będzie poprawiony

Projekt „Aktualizacji Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2025 r. (z perspektywą do 2030 r. i 2040 r.) na pierwszy rzut oka nie budził obaw. Jednak po głębszej lekturze okazało się, że projekt ten zawiera rozwiązania co najmniej dyskusyjne, takie jak budowa wszystkich budynków publicznych od 2022 r. w technologii inteligentnych domów czy wymiana wszystkich pojazdów administracji publicznej na pojazdy elektryczne. Z tych rozwiązań na skutek uwag ZPP resort klimatu i środowiska się wycofał. Ma się wycofać również z zawartego postulatu legislacyjnego w zakresie obniżenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla infrastruktury gazowej. Dyskusja w tym punkcie była dość krótka ze względu na to, że projekt znajduje się jeszcze w konsultacjach i uzgodnieniach.

Sob., 21 Sp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel