Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe zasady funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych - projekt ustawy

Nowe zasady funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych - projekt ustawy fot.pixabay.com

Do zaopiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przekazano projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. 

Jest to dokument, który zastąpi aktualnie obowiązującą ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

Jednym z obszarów regulowanych zarówno w projekcie jak i obowiązującej ustawie jest funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków wychowawczych. W porównaniu z dotychczas obowiązującymi zasadami, projekt przewiduje w tym zakresie m.in.:

  • możliwość stosowania i wykonywania umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym także wobec nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
  • organem kierującym nieletniego do odpowiedniego młodzieżowego ośrodka wychowawczego będzie powołana przez Ministra Sprawiedliwości komisja do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Obecnie zadania te wykonuje starosta we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji,
  • nałożony zostanie obowiązek współpracowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych i ich organów prowadzących z komisją do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
  • w przypadku, gdy młodzieżowy ośrodek wychowawczy nie będzie zapewniał nieletnim bezpiecznych warunków pobytu, nieletni będą przenoszeni do innych ośrodków zapewniających bezpieczne warunki pobytu na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad ośrodkiem,
  • uregulowanie kwestii związanych z pobytem nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, które dotychczas były uregulowane w rozporządzeniach wykonawczych wydawanych przez ministra właściwego ds. edukacji.

Projekt został przekazany do zaopiniowania przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu, Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST. 

Z projektem można zapoznać się tutaj.

Czw., 29 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka