Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

ZPP proponuje zmiany w sposobie opiniowania aktów prawnych przez KWRiST

ZPP proponuje zmiany w sposobie opiniowania aktów prawnych przez KWRiST fotolia.pl

Wprowadzenie do ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej przepisu, z którego jednoznacznie będzie wynikać, że Komisja Wspólna opiniuje projekty aktów prawnych w wersji po zakończeniu uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych - to wniosek Związku Powiatów Polskich zgłoszony w ramach inicjatywy „Samorząd 3.0 – Rozwój bez barier”.

Uzasadniając tą konieczność ZPP pisze: "Zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej do zadań Komisji należy opiniowanie projektów aktów normatywnych, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących problematyki samorządu terytorialnego, w tym także określających relacje pomiędzy samorządem terytorialnym, a innymi organami administracji publicznej. Z punktu widzenia samorządów nie ulega wątpliwości, że dokumenty powinny być przedstawiane do uzgodnienia w wersji po zakończeniu uzgodnień międzyresortowych. Wtedy bowiem można mówić o dokumencie, który ma charakter dokumentu rządowego a nie dokumentu, który dopiero oczekuje na uzgodnienie po stronie rządowej. Większość resortów respektuje tę zasadę, jednak zdarzają się przypadki uporczywego naruszania tej zasady. Niestety niejednokrotnie skutki tej praktyki są takie, że do Sejmu kierowany jest projekt ustawy z adnotacją o jego uzgodnieniu z KWRiST pomimo dokonania istotnych zmian merytorycznych w projekcie właśnie w wyniku uzgodnień międzyresortowych.".

"W tym miejscu należy zaapelować do strony rządowej o bieżące uwzględnianie uwag praktyków zgłaszanych w toku uzgodnień i konsultacji społecznych. Jeżeli, już w momencie kiedy toczą się prace legislacyjne zwracamy uwagę na absurdalność proponowanych rozwiązań albo ich niespójność z obowiązującymi przepisami, a uwagi te są zbywane przez urzędników administracji rządowej stwierdzeniami „uwaga nie uwzględniona”, „uwaga stanowi komentarz”, „uwaga wykracza poza zakres regulacji” – bez szerszego spojrzenia na zgłaszany problem, mamy do czynienia z pozorowaniem procesu konsultacji i uzgodnień. Wielu błędów legislacyjnych dałoby się uniknąć gdyby proces legislacyjny był prowadzony przy złożeniu, że konsultacje publiczne i uzgodnienia mają pomóc tworzyć lepsze prawo a nie, że jest to kolejna przeszkoda w szybkim przeprowadzeniu procesu legislacyjnego." - argumentuje ZPP.

Śr., 9 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka