Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przedsiębiorstwa społeczne – jest projekt ustawy

Przedsiębiorstwa społeczne – jest projekt ustawy fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o ekonomii społecznej. Jest to pierwsze tego rodzaju regulacja w Polsce, bowiem wcześniej dziedzina ta nie była regulowana ustawowo, a podmioty ekonomii społecznej powstawały w ramach uzyskiwanych środków z Unii Europejskiej.

Ustawa wprowadzi do polskiego porządku prawnego rozwiązania, w istotny sposób uzupełniające system funkcjonujących do tej pory mechanizmów i instrumentów służących reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania adresowane będą do osób długotrwale bezrobotnych, osób, które wyszły z uzależnienia czy osób bezdomnych a także osób z niepełnosprawnościami.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu celem regulacji jest aktywne włączenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności bezrobotnych czy osób z niepełnosprawnościami poprzez tworzenie wysokiej jakości, stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Ekonomia społeczna ma stanowić narzędzie reintegracji społecznej.

Ustawa reguluje kwestię tworzenia przedsiębiorstw społecznych, zasady realizacji przez podmioty ekonomii społecznych usług społecznych a także zasady i formy wsparcia rozwoju sektora ekonomii społecznej. Projekt zawiera katalog definicji ustawowych dotyczących zagadnienia ekonomii społecznej.

Minimalny udział zatrudnienia, w przedsiębiorstwie społecznym, osób zagrożonych wykluczeniem będzie musiał wynosić 30%. Cały zysk wypracowany przez przedsiębiorstwo przeznaczony będzie na reintegracje pracowników z  grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i realizację celów społecznych lub wzmacnianie potencjału przedsiębiorstwa.

Nadzór nad przedsiębiorstwem społecznym ma sprawować wojewoda.

Planuje się poszerzenie katalogu form współpracy podmiotów ekonomii społecznej z organami administracji publicznej. Wprowadzone zostaną nowe modele współpracy: tryb negocjacyjny oraz tryb partnerstwa publiczno-prywatnego.

Z całością projektu można zapoznać się tutaj.

Czw., 20 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek