Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Marcowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji KWRiST

Marcowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji KWRiST fotolia.pl

Głównymi tematami podczas marcowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST były Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. oraz tzw. edukacja domowa.

Projekt kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021

Dokument szczegółowo opisywaliśmy tutaj.

Projekt został uzgodniony z uwagą dotyczącą nowego kryterium VII (Sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego). Zgodnie z uwagą strony samorządowej kryterium to zostanie uruchomione dopiero po uchwaleniu tzw. ustawy covidowej, która zapewni finansowanie tego zadania (dodatkowe 187 mln zł). Ustalono też, że MEiN przekaże stronie samorządowej projekt ww. ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR.

Wiceminister Dariusz Piontkowski poinformował także, że MEiN przygotowuje projekt rozporządzenia, który szczegółowo określi sposób rozdysponowania tych środków.

Uzgodniono następujące akty prawne:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym - z uwagą ZPP, że zaproponowane rozwiązania są już stosowane w praktyce i jako takie mogą okazać się niewystarczające do osiągnięcia zamierzonego celu, jakim ma być poprawa bezpieczeństwa w MOW-ach.
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych. 

Sprawy różne

Jako pierwsza została poruszona kwestia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (w sprawie edukacji domowej) zgłoszona przez Związek Powiatów Polskich.

Jak wskazali przedstawiciele MEiN projekt znosi obowiązek uzyskania przez rodziców opinii poradni pedagogiczno-psychologicznych, jednak ta opinia nigdy nie była wiążąca, a decyzję podejmował dyrektor szkoły. W kwestii podniesienia wagi na nauczanie domowe z 0,6 na 0,8 w subwencji - dziś jest to koszt ok. 50 mln zł na 16 tys. uczniów, podniesienie wagi da skutek około 20 mln zł. MEiN zamierza wystąpić o te środki na 2022 r. do ministra finansów.

Przedstawicielka ZPP zapytała o przesłanki i analizy, na podstawie których zwiększone zostanie finansowanie edukacji domowej. Pytała też, ilu z tych 16 tysięcy uczniów jest uczniami szkół publicznych, a ilu – niepublicznych? Argumentowała, że brak rejonizacji zmniejszy możliwości kontrolne ze strony JST, a opinia poradni pedagogiczno-psychologicznych, choć nie była wiążąca, to jednak była podstawą podejmowania odpowiedzialnej decyzji przez dyrektora. W systemie edukacji funkcjonuje wiele analogicznych rozwiązań (opinii niewiążących), więc skoro podważamy ich wartość to jaki jest sens ich funkcjonowania (np. opinia kuratora w sprawie arkusza organizacyjnego).

Przedstawicielka UMP zgłosiła wniosek o przekazanie stanowiska MEiN w tej sprawie, jako że ten projekt spowoduje rozluźnienie obowiązków i rygorów szkolnych, a także - drenaż budżetów JST, które będą musiały przekazywać dotacje. Poparła też wniosek o przekazanie analiz, z których wynika potrzeba zwiększenia wagi z 0,6 do 0,8.

Współprzewodnicząca Zespołu ze Strony Samorządowej argumentowała, że jeśli waga na uczniów w edukacji domowej ma być zwiększona, to powinny wzrosnąć również wszystkie inne wagi, bo dla każdej można podać argumenty przemawiające za jej zwiększeniem.

Ustalono, że wiceminister MEiN, Tomasz Rzymkowski prześle informację na piśmie w tej sprawie i wyjaśni deklaracje, które złożył na posiedzeniu komisji sejmowej.

Drugi temat poruszony w sprawach różnych dotyczył wniosku ZPP w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w kwestii dotyczącej umożliwienia prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej w placówkach sportowych.

Przedstawiciel Departamentu Sportu dla Wszystkich w MKDNiS poinformował, że projekt ten prowadzi KPRM, we współpracy z MZ i PZH, a resort sportu tylko go konsultuje. Minister Zdrowia, W. Kraska wystąpił do ministra P. Glińskiego o zdanie w tej sprawie i otrzymał odpowiedź, że w związku ze stanem zdrowia dzieci należy promować wszelkie formy aktywności, również takie, których nie wyklucza stan epidemiczny. Należy oczywiście zachować równowagę między aktywnością fizyczną a bezpieczeństwem.

Ustalono więc, że skoro wymagana jest rekomendacja MZ, to ZPP skieruje pismo na Zespół ds. Ochrony Zdrowia i PS, by zajął się tą sprawą.

Śr., 31 Mrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka