Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zespół ds. Infrastruktury KWRiST – dane właścicieli z EGiB, Fundusz autobusowy i – a jakże – zgłaszanie zbycia/nabycia

Zespół ds. Infrastruktury KWRiST – dane właścicieli z EGiB, Fundusz autobusowy i – a jakże – zgłaszanie zbycia/nabycia fotolia.pl

11 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST. Dotyczyło ono m.in. kwestii dostępu do danych właścicieli nieruchomości, projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz trudnej sytuacji wydziałów komunikacji starostw powiatowych w związku ze wzrostem liczby zgłoszeń nabycia/zbycia pojazdów.

Kontakt z właścicielami nieruchomości – najwyższy czas wkroczyć w XXI wiek

Związek Powiatów Polskich wprowadził do porządku obrad posiedzenia problematykę ułatwienia nawiązywania kontaktów pomiędzy np. potencjalnymi inwestorami czy organami administracji publicznej a właścicielami nieruchomości. ZPP zaproponował dwa warianty. Dalej idący, dotyczący wprowadzenia nowego, zanonimizowanego identyfikatora właściciela nieruchomości, powiązanego ze skrzynką odbiorczą, na którą można byłoby doręczać właścicielowi korespondencję. Wariantem bliżej idącym jest zmiana art. 24 Prawa geodezyjnego i kartograficznego – w kierunku odejścia od uzależnienia udostępniania danych właścicieli nieruchomości od wykazania „interesu prawnego” przez wnioskodawcę.

Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju wskazywał, że w innych państwach Unii Europejskiej (np. w Estonii) możliwe jest swobodne uzyskanie podstawowych danych na temat właścicieli nieruchomości – i to w ramach rozwiązań dostępnych online. Niestety prócz Głównego Geodety nikt ze strony rządowej – w szczególności z odpowiednich resortów – nie zabrał głosu. ZPP domaga się stanowiska ze strony ministerstw, a następnie działań legislacyjnych, stąd też – oraz w celu poszerzenia zakresu dyskusji – będzie ona kontynuowana na posiedzeniu Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST. a następnie prawdopodobnie na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych – Ministerstwo chce współpracy, ale atmosfery do niej nie tworzy

Choć nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wydawane jest dlatego, że wpadkowo uzupełniono ustawę o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o kryterium podziału środków związane z ustawą o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych (o niskiej wadze, czyli w nomenklaturze rozporządzenia z niskim mnożnikiem), to była to okazja do rozmowy na temat poprawy całości rozporządzenia oraz krótkiej dyskusji na temat ustawy o Funduszu – szczególnie, że przepisy epizodyczne, na podstawie których obecnie funkcjonuje Fundusz, mają być stosowane jedynie do końca 2021 roku.

Niestety Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi na wszystkie uwagi – niezależnie od materii – odpowiedziało, że wykraczają one poza zakres rozporządzenia albo że celem wydania rozporządzenia jest dostosowanie go do zmienionego brzmienia ustawy o Funduszu. Równocześnie dyr. Bogdan Oleksiak z Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury z jednej strony wskazał, że „możemy porozmawiać”, a z drugiej „nie możemy rozszerzać dyskusji tak szeroko”. Bartłomiej Zydel z Biura ZPP sygnalizował za to, że udzielenie odpowiedzi np. na pytanie o to, w jakim reżimie prawnym będziemy funkcjonować od 1 stycznia 2022 r. – nawet wskazującej na to, że nie ma jeszcze decyzji w tym zakresie – było podobnie czasochłonnie do wyłożenia, że uwaga wykracza poza zakres projektowanego rozporządzenia.

Po „przeciąganiu liny” udało się od przedstawicieli MI uzyskać informację jedynie na temat tego, dlaczego – mimo konieczności znalezienia „miejsca” na mnożnik dla nowego kryterium – wciąż jakkolwiek nie obniżono mnożnika dotyczącego kryterium liczby linii autobusowych, które to kryterium budzi bardzo duże kontrowersje, a ma przypisane najwyższy mnożnik (ZPP postulował o obniżenie wagi tego kryterium)? Dyr. Oleksiak poinformował, że utrzymanie wskaźnika oczekuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Ponadto w maju ma odbyć się w ramach Zespołu szeroka dyskusja na temat funkcjonowania systemu publicznego transportu zbiorowego.

Zbycie/nabycie, czyli Minister Infrastruktury nie ma podstawowych danych na temat liczby dokonywanych czynności

Związek Powiatów Polskich skierował kolejne pismo w ww. sprawie – gdyż Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wciąż nie przekazała do Związku danych na temat:

  • liczby dokonanych rejestracji w trybie art. 73 ustawy Prawo o ruchu drogowym (tzw. rejestracji stałych) dla pojazdów wcześniej zarejestrowanych na terytorium RP,
  • liczby dokonanych rejestracji czasowych dla pojazdów wcześniej zarejestrowanych na terytorium RP,
  • liczby przyjętych zgłoszeń nabycia pojazdów,
  • liczby przyjętych zgłoszeń zbycia pojazdów.

Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura ZPP wskazał, że podejście Ministerstwa Infrastruktury zaczyna wyglądać jak sabotaż i Związek zdecydowanie oczekuje udostępnienia danych. Dyr. Bogdan Oleksiak z MI zaznaczył jednak kilkukrotnie, że resort nie posiada tych danych – „i naturalnym jest, że ma je resort cyfryzacji”. Wszystkich uczestniczących w posiedzeniu w osłupienie wprawił fakt, że Ministerstwo Infrastruktury nie posiada tak podstawowych danych i w gruncie rzeczy tak otwarcie o tym mówi.

Za to przedstawiciel KPRM poinformował, że do 15 marca Kancelaria odpowie Związkowi – być może już nie w takim duchu, jak wcześniej, że Związek powinien zapłacić za udostępnienie danych z racji informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania. Jak widać absurd goni absurd. Zespół wróci do sprawy na posiedzeniu 25 marca 2021 roku.

Pt., 12 Mrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel