Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Projekt rozporządzenia ws. zbiorów danych przestrzennych w KWRiST

Projekt rozporządzenia ws. zbiorów danych przestrzennych w KWRiST fotolia.pl

Ministerstwo Rozwoju skierowało do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt rozporządzenia w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, który będzie stanowił realizację upoważnienia z art. 67b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – przepis ten pojawi się w ustawie 31 października 2020 r., a dodany zostanie przez ostatnią dużą nowelizację Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Jak wskazują projektodawcy, aktualnie nie ma standardu określającego sposób tworzenia zbiorów obejmujących dane przestrzenne aktów planowania przestrzennego – przez które rozumieją, zgodnie z dodawanym również z końcem października 2020 r. do ustawy planistycznej art. 67a – następujące dokumenty:

 1. plany zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym plany zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego;
 2. ramowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego;
 3. studia;
 4. plany miejscowe;
 5. miejscowe plany odbudowy;
 6. miejscowe plany rewitalizacji.

Projektowane rozporządzenie ma wprowadzić szczegółowe regulacje w zakresie tworzenia zbiorów obejmujących dane przestrzenne aktów planowania przestrzennego oraz opisujących je metadanych infrastruktury informacji przestrzennej. W przedmiotowym rozporządzeniu określony ma zostać sposób tworzenia oraz prowadzenia, w tym aktualizacji i udostępniania, zbiorów, uwzględniający zakres informacyjny, strukturę, format i rozdzielczość przestrzenną danych gromadzonych w zbiorach oraz zakres informacyjny i struktura metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

W ocenie autorów projektu uszczegóławia on m.in:

 • klasyfikację rodzajów zbiorów tworzonych i prowadzonych w ramach tematu zagospodarowanie przestrzenne,
 • typy i atrybuty obiektów przestrzennych ujętych w zbiorach oraz stosowane listy kodowe,
 • powiązania pomiędzy obiektami i atrybutami, w tym także relacje czasowe, przestrzenne i topologiczne,
 • ograniczenia dotyczące typów obiektów lub ich cech (atrybutów, związków, operacji),
 • sposób tworzenia identyfikatorów zbioru i obiektu przestrzennego,
 • układy współrzędnych, w których określana jest lokalizacja przestrzenna obiektów,
 • formaty danych udostępniania zbioru,
 • strukturę i zakres metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

Pt., 26 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel