Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Memento mori

Do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przechowywania zwłok i szczątków. Rozporządzenie określa wymagania sanitarne, jakim powinna odpowiadać powierzchnia grzebalna cmentarza oraz dom przedpogrzebowy lub kostnica na terenie cmentarza, warunki i sposób przechowywania zwłok i szczątków, a także warunki sanitarne przeprowadzania ekshumacji.

Materia regulowana przedłożonym dokumentem była wcześniej regulowana rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 roku w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych – regulującym większość zagadnień z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Rozporządzenie to utraciło moc z dniem 2 stycznia 2008 roku.
Nie licząc doprecyzowania warunków sanitarnych kostnicy i domu przedpogrzebowego – zgodnie ze współczesnymi uwarunkowaniami - najistotniejsze zmiany dotyczą kwestii związanych z ekshumacją. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami ekshumacja powinna się odbywać we wczesnych godzinach rannych podczas chłodnej pory roku (w okresie od 16 października do 15 kwietnia). Zgodnie z projektem będzie ona możliwa – co do zasady – w temperaturze powietrza nie przekraczającej 10oC po upływie sześciu miesięcy od dnia zgonu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeżeli wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości, a względy sanitarne nie stają temu na przeszkodzie, właściwy państwowy inspektor sanitarny może zezwolić na przeprowadzenie ekshumacji w temperaturze powietrza powyżej 10oC lub przed upływem sześciu miesięcy od dnia zgonu.

 

Śr., 17 Lst. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: