Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przyspieszenie w śmieciach

Praktyka działania administracji rządowej w ostatnim czasie nauczyła nas raczej znacznego odstępu między zaopiniowaniem projektu założeń, a zaopiniowaniem projektu aktu prawnego w ramach Komisji Wspólnej. Tym bardziej ucieszyło to, że już po upływie trzech miesięcy od rozpatrywania założeń do Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

 

 

Radość jest tym większa, że projekt odpowiada na postulaty jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi będą polegać przede wszystkim na obligatoryjnym przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Rozwiązanie to będzie oznaczało, że gminy nie będą musiały przeprowadzać referendum gminnego. Rada gminy będzie określała wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także szczegółowy sposób świadczenia usług na rzecz właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Gminy będą wyłaniały w drodze przetargu podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, co tym samym będzie się wiązało z ewentualną koniecznością przekształcenia gminnych jednostek organizacyjnych w spółki prawa handlowego. Za przejęcie powyższych obowiązków gmina będzie pobierała od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie uwzględniała koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującą hierarchia postępowania z odpadami.

Śr., 17 Lst. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: