Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany dotyczące odpadów wydobywczych

Do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 

Nowelizacja ma na celu transpozycję do polskiego porządku prawnego przepisów:

 

  1. decyzji Komisji 2009/337/WE z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie definicji kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego. Decyzja ta nakłada obowiązek ponownego przeprowadzenia przeglądu klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w przypadku znacznej zmiany zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jeżeli w znaczny sposób zmieniły się warunki eksploatacji;
  2. decyzji Komisji 2009/360/WE z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniającej wymogi techniczne w odniesieniu do charakterystyki odpadów ustanowionej dyrektywą 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego;
  3. decyzji Komisji 2009/359/WE z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniającej definicję odpadów obojętnych w związku z wykonaniem przepisów art. 22 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu.

W projekcie ustawy zawarto również zmiany mające na celu zapewnienie pełnej transpozycji dyrektywy 2006/21/WE w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE. Szczegółowa analiza obowiązujących przepisów krajowych wskazała bowiem, że zostały one niedostatecznie sharmonizowane. Wprowadzono również pewną liczbę zmian porządkowych.

Śr., 20 Prn. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: