Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nadawanie numeru PESEL

Trwający od dłuższego czasu proces wydawania aktów wykonawczych do ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności nie jest jeszcze zakończony. Do zaopiniowania na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli trafił projekt rozporządzenia w sprawie zasad nadawania numeru PESEL.

Projekt reguluje:

 1. wzór wniosku o nadanie numeru PESEL. W tym zakresie opiniowany projekt zastąpi dotychczasowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, przy czym nowy wzór zawiera zmiany w stosunku do obowiązującego do tej pory;
 2.  formę i tryb powiadomienia o nadaniu lub zmianie numeru PESEL, w tym wzór powiadomienia. Regulacja ta stanowi powielenie treści dotychczasowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL uzupełnione o ustalenie – dotychczas nie istniejącego – wzoru powiadomienia osób fizycznych o nadanym lub zmienionym numerze PESEL;
 3. tryb postępowania z danymi osób, którym sporządzono nowy akt urodzenia;
 4. sposób obliczania liczby kontrolnej. Określenie tego sposobu w akcie prawnym stanowi istotne novum – do tej pory algorytm ten, choć stosowany, nie miał formalnej podstawy. Określenie wzoru w rozporządzeniu umożliwi jego stosowanie dla celów kontrolnych we wszystkich systemach informatycznych gromadzących wśród danych numer PESEL. Zgodnie z treścią rozporządzenia liczbę kontrolną oblicza się w następujący sposób:
  • wartość liczbową z każdej pozycji numeru PESEL (dla pierwszych dziesięciu cyfr tego numeru) należy pomnożyć przez odpowiednią wagę: 1 – 3 – 7 – 9 – 1 – 3 – 7 – 9 – 1 – 3;
  • dziesięć utworzonych w ten sposób iloczynów należy zsumować;
  • od liczby dziesięć należy odjąć liczbę występującą w rzędzie jedności sumy iloczynów;
  • uzyskany wynik odejmowania stanowi liczbę kontrolną numeru PESEL.

 

Czw., 3 Mrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski